Uniwersytet Warszawski - strona 106

Europejski Bank Inwestycyjny; Komitet ekonomiczno-finansowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Natalia Machnio
 • Europeistyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 882

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY To działająca od 1 stycznia 1958, na mocy art. 130 Traktatu Rzymskiego z 1957 o utworzeniu EWG, instytucja finansowa Unii Europejskiej. Jego akcjonariuszami są państwa członkowskie Wspólnoty. S...

Organizacja Funduszy Europejskich

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Natalia Machnio
 • Europeistyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 994

Organizacja Funduszy Europejskich Na system organizacyjny funduszy europejskich składają się trzy główne poziomy: koordynacja zarządzanie wdrażanie Na każdym z tych poziomów działają inne instytucje. Są to więc: Instytucje Koordynujące i Monitorujące - na etapie koordynacji i monitoringu; Inst...

Fundusze Unijne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Natalia Machnio
 • Europeistyka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1113

Fundusze UE, 10.01.2012 Ustawa o prowadzeniu polityki rozwoju Aktualna dokumentacja konkursowa - program kapitał ludzki etapy oceniania wniosku o dofinansowanie. Słowniczek ustawy prowadzeniu polityki rozwoju, organy zaangażowane w proces programowania, konkurs - przepisy dotyczące konkursy np. ś...

Geneza rewolucji przemysłowej - Ideologia oświeceniowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Natalia Machnio
 • Europeistyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1253

GENEZA REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ - Angelika Karczewska Geneza - pochodzenie, zespół warunków powstania i rozwoju danego zjawiska. Rewolucja przemysłowa - proces zmian społecznych, ekonomicznych i politycznych zapoczątkowany w Anglii, przejście od produkcji manufakturowej do produkcji fabrycznej na d...

Geografia polityczna - zbiór wykładów

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Natalia Machnio
 • Europeistyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 910

Geografia Polityczna 16.11.2010 r. Mechanizm secesji - dwa przeciwstawne działania, dążenie państwa do integralności terytorialnej a z drugiej strony dążenie nowego państwa do samo istnienia. Upadek Państwa i jego powstanie są ze s...

Wpływ globalizacji na kulturę masową i kulturę wyższą.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Natalia Machnio
 • Europeistyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1330

Anna Grochulska Poniedziałek, godz. 18.30 Wpływ globalizacji na kulturę masową i kulturę wyższą. Globalizacja Wg Anthony'ego Giddensa, powstała między innymi dzięki upadkowi komunizmu, który nie mógł przekazywać jednolitych treści ideolo...

Wielki kryzys ekonomiczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Natalia Machnio
 • Europeistyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1456

WIELKI KRYZYS EKONOMICZNY 1929-33 Największa depresja ekonomiczna zapoczątkowana w USA, która później rozprzestrzeniła się na wszystkie kraje - z wyjątkiem ZSRR oraz objęła wszystkie dziedziny gospodarki. Zjawisko to zostało zapoczątkowane w felerny

Informacja Europejska nr 10

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Natalia Machnio
 • Europeistyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

Sieci informacyjne, 11 maja 2011 (4 maja mnie nie by ł o) Sieć - system powiązań, zależności miedzy elementami, przepływ, źródło, łączność, przekaz, komunikacja. Informacja - pozyskiwanie wiedzy, źródło, przekaz, komunikat, wiadomość. Dwa bloki: - siec i dla konsument ó w i przedsi ę biorc ó w ...

Opis techniczny budyku wielokondygnacyjnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Teodor Ziembicki
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1477

Proj ekt architektoniczno - budowlany budynku mieszkalnego czterokondygnacyjnego OPIS TECHNICZNY Dane ogólne: Układ konstrukcyjny budynku: podłużny, segment środkowy. Adres: Radom, ul. Ceglana 10 Usytuowanie budynku wg stron świata: bud...

Opis techniczny budynku mieszkalnego czterokondygnacyjnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Teodor Ziembicki
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1435

Projekt architektoniczno - budowlany budynku mieszkalnego czterokondygnacyjnego Spis treści Dane ogólne …………………………………………………………………………..3 Dane szczegółowe ………………………………………………………………….3 Wyposażenie budynku……………………………………………………………..4 Wykaz literatury………………………………..…………………………………….4 Wykaz załączników i rys...