Uniwersytet w Białymstoku - strona 26

Spory kompetencyjne - szczegółowe opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 525

XI. Spory pracy Sądy pracy i rozstrzyganie indywidualnych sporów pracy. Pojęcie sporów pracy W ramach stosunków objętych regulacją prawa pracy możemy wyodrębnić: a) indywidualne spory z zakresu prawa pracy, b) spory zbiorowe. Indywidualne spory z zakresu prawa pracy powstają na tle przekonania...

Stosunek pracy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623

18.Stosunek pracy w okresie przekształceń organizacyjno-prawnych zakładów pracy Artykuły bazowe - 231, 2418 Przekształcenie: - art. 231§1 KP przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę - potocznie przeobrażenie, zmiana, nadanie czemuś innego kształtu, zastąpienie jednej rzeczy i...

Strony stosunku pracy - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 98
Wyświetleń: 476

VI. Strony stosunku pracy. Pracownik. 1.1. Zdolność do „bycia” pracownikiem. Pracownikiem może być: (art. 2 kp): - osoba pozostająca w stosunku pracy, czyli zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, - osoba, która ukończyła 18 lat( art.22$...

Prawo pracy - przykładowy test 1

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 210
Wyświetleń: 875

1) Wymienic 3 przykłady dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego; 2) Kiedy się przedawnia należność ubezpieczeniowa; po 10 latach od dnia wymagalności 3) Jaka wysokość renty rodzinnej przysluguje gdy uprawnione są 2 osoby; 90% renty przyslugującej zmarlemu. 4) okres wyplaty renty szkoleniowej; 6 mi...

Prawo pracy - przykładowy test 4

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 210
Wyświetleń: 812

TEST II Za czas niezawinionego przestoju pracownik uprawniony jest do wynagrodzenia w wysokości: wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, pełnego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi, 50% wynagrodzenia pracownika, 80% wynagrodzenia pracownika. Umowa o zakazie ko...

Prawo pracy - przykładowy test 5

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 749

Z wynagrodzenia za pracę przymusowo potrącane są: Pobrane przez pracowników zaliczki i kary pieniężne Urlop cząstkowy zatrudnionego pracownika w dniu 24.12.2004 r. nabywa z dniem: Nie nabywa Świadczenia alimentacyjne potrąca się do: Nie ma kwoty wolnej od potrąceń Kary porządkowej nie można za...

Prawo pracy - przykładowy test 6

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1057

1. Zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości: a) 70 % podstawy wymiaru zasiłku, b) od 91 dnia niezdolności do pracy 100% podstawy wymiaru zasiłku, c) 80 % podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność powstała w drodze do pracy lub z pracy, d) 100 % podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność po...

Prawo pracy - przykładowy test 7

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1015

16. Kapitał początkowy ustalony jest dla osób, które: a) przystąpiły do ubezpieczenia po 1.I.1999r. b) urodziły się przed 1.I.1999r, c) wystąpiły do ZUS ze stosownym wnioskiem, d) podlegały ubezpieczeniu przed 1.I.1999r. 17. Kapitał początkowy nalicza się osobom Zatrudnionym przed 1999 rokiem ...

Prawo pracy - przykładowy test 8

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 616

To co ona podawała na wykładzie: Warunki nabycia emerytury: Dla ur. przed 01.01.1949 - wiek i staż K- 60/20 M 65/25 Dla ur. po 01.01.1949 - wiek K-60 M-65 Mężczyzna ur. przed 01.01.1949 jest uprawniony do emerytury w razie gdy ukończył 65 lat i ma 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych. ...

Prawo pracy - przykładowy test 9

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 637

14. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje renciście a)uprawnionemu do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy b) uprawnionemu do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, którego zaliczono do lekkiego stopnia niepełnosprawności c) uprawnionemu do renty z tytułu całkowitej niezdolności ...