Stosunek pracy - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunek pracy - omówienie - strona 1 Stosunek pracy - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

18.Stosunek pracy w okresie przekształceń organizacyjno-prawnych zakładów pracy
Artykuły bazowe - 231, 2418
Przekształcenie:
- art. 231§1 KP przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę
- potocznie przeobrażenie, zmiana, nadanie czemuś innego kształtu, zastąpienie jednej rzeczy inną
- pojęcie prawne kontynuacja, ciągłość dotychczasowej działalności zakładu pracy przez zmianę jego struktury organizacyjno-prawnej, połączenie, przejęcie, w całości lub części, podział, likwidacja ze ścisłym połączeniem pomiędzy unicestwieniem a powstaniem
- pojęcie prawnicze nowy podmiot staje się następcą prawnym poprzedniego
Zakład pracy to zespół składników materialnych i nie materialnych dający możliwość zatrudnienia. Zasadnicze znaczenie mają uwarunkowania majątkowe, ale w przypadku zakładów realizujących cele społeczne, polityczne lub publiczne, to właśnie one są najważniejsze. Transfer dotyczy zakładu pracy lub jego części, które mogą stanowić samodzielny przedmiot przejścia na innego pracodawcę.
Połączenie zakładu pracy - powstaje odrębny podmiot, składający się z dotychczasowych dwóch lub więcej
Przejęcie zakładu pracy - w całości lub części przez inny podmiot, zachowuje się status prawny przejmującego
Podział zakładu pracy - utworzenie dwóch lub więcej nowych zakładów pracy
Analiza 231 Obojętny jest przedmiot działalności prowadzonej przez nowego pracodawcę - bez znaczenia rodzaj działalności pracodawcy, liczba przejmowanych pracowników i tytuł prawny(np. sprzedaż, najem, wydzierżawienie). Istotne jest faktyczne przejęcie władztwa przez nowego pracodawcę.
Kontynuacja zatrudnienia na warunkach obowiązujących u dotychczasowego (poprzedniego) pracodawcy - nie występuje rozwiązanie, ani ponowne zawieranie stosunku pracy
Sukcesja dotyczy wyłącznie zobowiązań pracowniczych - nie obejmuje cywilnoprawnych, zatem nowy pracodawca nie staje się automatycznie np. stroną umów o dzieło
Wszystkie czynności prawne dokonane przez poprzedniego pracodawcę mają moc wiążącą dla nowego pracodawcy - np. wypowiedzenie umowy tuż przed przekształceniem
Nowy pracodawca może stosować sankcje wobec pracownika naruszającego obowiązki u dotychczasowego pracodawcy
Następstwo prawne po stronie podmiotowej dotyczy każdej podstawy nawiązania stosunku pracy, także pozaumownej - pracownicy świadczący pracę na innej podstawie niż umowa o pracę, powinni otrzymać nowe warunki pracy i płacy, które w ciągu 7 mogą zaakceptować lub odrzucić, przy czym rozwiązanie będzie mieć skutki jak rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem - §5
Nie chroni zupełnie treści stosunku pracy następującym po przejściu zakładu pracy. Czyni to czasowo art. 241 ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz