stosunek pracy w okresie przekształceń organizacyjno-prawnych zakładów pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
stosunek pracy w okresie przekształceń organizacyjno-prawnych zakładów pracy - strona 1 stosunek pracy w okresie przekształceń organizacyjno-prawnych zakładów pracy - strona 2

Fragment notatki:

STOSUNEK PRACY W OKRESIE PRZEKSZTAŁCEŃ ORGANIZACYJNO-PRAWNYCH ZAKŁADÓW PRACY „Przekształcenie” oprócz swojego potocznego znaczenia posiada także znaczenie w języku prawa i jako pojęcie prawne występuje w kilku ustawach w polskim systemie prawa. Szczególnie istotne znaczenie ma tutaj ustawa z 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji, w której stanowi się, że komercjalizacja polega na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę . W prawie pracy postrzega się komercjalizację jako kontynuację dotychczasowej działalności zakładu pracy przez zmianę jego struktury organizacyjno-prawnej . Pracownicy przekształconego przedsiębiorstwa stają się z mocy prawa pracownikami nowego pracodawcy i jest to prosta konsekwencja zasady sukcesyjności po stronie pracodawcy. Pojęcie „przekształcenie” używane jest także w innych ustawach ( o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z 1990r. czy też ustawa „prawo spółdzielcze”)
W doktrynie oraz w orzecznictwie SN można spotkać stanowisko, że niekiedy także likwidacja, kiedy jest warunkiem koniecznym dla powstania nowej jednostki lub jednostek organizacyjnych, może wchodzić w szerszy zakres znaczeniowy pojęcia „przekształcenie organizacyjno-prawne”.
„Przekształcenie” występuje także jako pojęcie prawnicze, a więc takie którym posługuje się doktryna, orzecznictwo oraz podmioty stosujące prawo. W tym ujęciu jest terminem zbiorczym , które łączy w sobie różne sytuacje faktyczne związane ze zmianami organizacyjno-własnościowymi i prawnymi zakładów pracy . Nie odnosi się więc tylko do przedsiębiorstw państwowych, ale do każdego pracodawcy. Obejmuje ono więc wszystkie strukturalno-prawne zmiany zakładów pracy przewidziane w dotychczasowym art. 23 1 KP (połączenie, podział, przejęcie), które po nowelizacji KP określono: „ przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę”. Dla normy z tego przepisu nie ma znaczenia charakter działalności nowego pracodawcy, liczba przejmowanych pracowników czy też tytuł prawny przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę(sprzedaż, użyczenie, dzierżawa itd.)
Przepis art. 23 1 KP zapewnia ochronę praw pracowników, ale tylko niektórych. W szczególności nie chroni pracowników przed rozwiązaniem stosunku pracy w okresie poprzedzającym przejście zakładu lub jego części czy też nie stanowi bariery dla przekształcenia treści stosunku pracy tym akcie. Należy także pamiętać, że przepisy ten dotyczy transferu zakładu pracy lub jego części, która może stanowić samodzielny przedmiot przejścia na innego pracodawcę (zespół składników zakładu, zarówno materialnych jak i niematerialnych, który sam w sobie daje możliwość zatrudnienia pracowników, mogąc stanowić odrębną placówkę zatrudnienia; zasadnicze jednak są tu elementy i uwarunkowania typu majątkowego).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz