Przekształcenie jako pojęcie prawnicze

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przekształcenie jako pojęcie prawnicze - strona 1 Przekształcenie jako pojęcie prawnicze - strona 2

Fragment notatki:

Przekształcenie Z punktu widzenia praw pracy jest komercjalizacja przez przekształcenie oznacza kontynuacje dotychczasowej działalności zakładu przez zmianę jego struktury organizacyjno - prawnej.
Przekształcenie jako pojęcie prawnicze - obejmuje wszystkie strukturalno - prawne zmiany zakładów pracy przewidziane w dotychczasowym art. 231 KP.
Stosownie do art. 23 1 § 1 w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, staje się on stroną stosunku pracy z pracownikami przejętego zakładu. Założenia ustawodawcy wynikające z tego przepisu są następujące:
Ma miejsce kontynuacja zatrudnienia na warunkach obowiązujących u dotychczasowego ( poprzedniego) pracodawcy
Sukcesja dotyczy wyłącznie zobowiązań pracowniczych
Wszystkie czynności prawne dokonane przez poprzedniego pracodawcę mają moc wiążącą dla nowego pracodawcy
Nowy pracodawca może stosować sankcje wobec pracownika naruszającego obowiązki u dotychczasowego pracodawcy, jeżeli nie minął okres upoważniający do ich stosowania
Następstwo prawne po stronie podmiotowej dotyczy każdej podstawy nawiązania stosunku pracy, także pozaumownej
Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy
W wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę przekształcenie stosunku pracy następuje po stronie podmiotowej następuje automatycznie, niezależnie czy i jakiego rodzaju decyzja została podjęta co do przekazania pracowników.
W razie transferu przedsiębiorstw, zakładów lub ich części pracodawcy przekazujący i nowi, obowiązani są poinformować przedstawicieli pracowników objętych przejęciem zakładu o przyczynach uzasadniających przejęcie, prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach przejęcia pracowników oraz o zamierzonych działaniach względem pracowników. Szczególna uwagę należy zwrócić na prawo pracowników do informacji i konsultacji związanych z transferem przedsiębiorstw. W kodeksie pracy zrezygnowano jednak z równoległego powiadamiania pracowników tych zakładów, w których funkcjonują organizacje związkowe. Zawiadomienie o przejściu zakładu lub jego części na innego pracodawcę ma umożliwić pracownikowi rozwiązanie stosunku pracy, jeżeli nie chce on kontynuować zatrudnienia u innego pracodawcy. W terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem rozwiązać stosunek pracy. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy w przypadku przejścia całości zakładu pracy na innego pracodawcę odpowiedzialność ponosi wyłącznie nowy pracodawca, zaś za zobowiązania powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz