Prawo pracy - przykładowy test 9

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo pracy - przykładowy test 9 - strona 1

Fragment notatki:

14. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje renciście
a)uprawnionemu do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
b) uprawnionemu do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, którego zaliczono do lekkiego stopnia niepełnosprawności
c) uprawnionemu do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, którego uznano za niezdolnego do samodzielnej egzystencji
d)który ukończył 75 lat
Uzupełnić
15. Na wniosek starosty… okres pobierania renty szkoleniowej ulega skróceniu w razie osoba nie poddała się szkoleniu lub gdy nie ma możliwości przekwalifikowania się
16. Kobieta urodzona po 31.12.1968 nabywa prawo do emerytury w razie ………………..
Jedynym warunkiem jest osiągnięcie minimalnego wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn. Prawo do emerytury według nowych zasad nie jest uzależnione od udowodnienia określonego minimalnego okresu ubezpieczenia.
17. Składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52%…. podstawy wmiaru…….
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz