Uniwersytet w Białymstoku - strona 184

Zasada obiektywizmu - opracowanie zagadnienia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 427

ZASADA OBIEKTYWIZMU - organ procesowy powinien mieć bezstronny stosunek do stron i uczestników procesu oraz nie powinien nastawiać się kierunkowo do danej sprawy. Jest tu konieczne spełnienie trzech warunków: niezawisłość — niezależność organu proces. uzyskiwana poprzez instytucję wył. sędziego i wó...

Zasada oportunizmu - opracowanie zagadnienia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1148

ZASADA OPORTUNIZMU —jest zasadą przeciwną legalizmu; wskazuje, że organ procesowy może odstąpić od wszczęcia postępowania, jeśli wzgląd na interes społeczny uczyni post. karne wdanej sprawie niecelowym. Zasada legalizmu dopuszcza 3 wyjątki na rzecz zasady oportunizmu, dotyczy to: umorzenia „absorpcy...

Zasada prawa do obrony - opracowanie zagadnienia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 581

ZASADA PRAWA DO OBRONY - jest to zasada konstytucyjna — art. 42 ust. 2, zgodnie, z którą oskarżony ma prawo bronić się w procesie i korzystać z pomocy obrońcy. Z zasady tej wynikają dwa pojęcia obrony: materialna — polegającą na podejmowaniu przez jakąkolwiek osobę wszelkich czynności procesowych w ...

Zasada prawdy materialnej - opracowanie zagadnienia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

ZASADA PRAWDY MATERIALNEJ - nie jest to zasada konstytucyjna, lecz jest ona wskazana w art. 2 *2 kpk i oznacza, że organy proc. są zobowiązane do czynienia wszystkiego, aby dotrzeć do prawdy materialnej i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Or...

Zasada publiczności - opracowanie zagadnienia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

ZASADA PUBLICZNOSCI - zasada konstytucyjna — art. 45 ust. 1 — wiadomości o procesie karnym powinny być dostępne społeczeństwu. Rozprawa sądowa jest jawna — art. 355 k.p.k. z pewnymi wyjątkami, np.; - obligatoryjne, powodujące tajność całej sprawy - na wniosek prokuratora o umorzenie sprawy z powodu ...

Zasada skargowości - opracowanie zagadnienia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 371

ZASADA SKARGOWOŚCI - dyrektywa zgodnie, z którą kierowniczy organ procesowy prowadzi postęp. tytko na żądanie, wniosek innego uprawnionego podmiotu; dominuje w post jurysdykcyjnym nad Z. Ś. z U. Wyjątki na korzyść zasady ścigania z urzędu: w post w sprawach nieletnich czynności odpowiadające zakreso...

Zasada swobodnej oceny dowodów - opracowanie zagadnienia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 266

ZASADA SWOBODNEJ OCENY DOWODÓW - organy procesowe mogą kierować się swoim przekonaniem, ukształtowanym pod wpływem wiedzy, doświadczenia życiowego i zasad logicznego rozum. przy ocenie dowodów (wyłącznie oceny tzw. „mocy dowodowej”). Jednakże musza się oni liczyć z: wszystkimi przeprowadzonymi dowod...

Zasada uczciwego procesu - opracowanie zagadnienia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

ZASADA UCZCIWEGO PROCESU - zgodnie z tą zasadą organy procesowe powinny prowadzić postępowanie rzetelnie z poszanowaniem godności człowieka i bez uzasadnionej zwłoki. Zasadę tę wyrażają wytyczne skierowane do organu procesowego: traktowanie uczestników lojalnie — bezwzględnie dotrzymywanie obietnic,...

Środki odwetowe - opracowanie zagadnienia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 553

Środki odwetowe. Zdarzają się przypadki gdy w odpowiedzi na postępowanie innych państw, naruszającego jego interesy podejmuje ono działalność nadzwyczajną zabezpieczającą te interesy. Rodzaje środków odwetowych: retorsje, działalność odwetowa po...

Środki zabezpieczające wykonanie umowy- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 665

Środki zabezpieczające wykonanie umowy Niekiedy państwa uważają za niewystarczające przyjęcie określonych zobowiązań przez inne państwa i dążą do zabezpieczenia wykonania umowy za pomocą dodatkowych środków. dawniej były to: przysię...