Zasada skargowości - opracowanie zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 371
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada skargowości - opracowanie zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:

ZASADA SKARGOWOŚCI - dyrektywa zgodnie, z którą kierowniczy organ procesowy prowadzi postęp. tytko na żądanie, wniosek innego uprawnionego podmiotu; dominuje w post jurysdykcyjnym nad Z. Ś. z U. Wyjątki na korzyść zasady ścigania z urzędu: w post w sprawach nieletnich czynności odpowiadające zakresowi stadium przygotowawczego dokonywane są przez sędziego rodzinnego, który po ich zakończeniu decyduje o dalszych osach sprawy. Wśród możliwych decyzji przewidziane jest wydanie postanowienia o rozpoznanie sprawy przez sad rodzinny w post opiekuńczo-wykonawczym lub w post poprawczym (brak aktu oskarżenia — postanowienie nie spełnia funkcji aktu oskarżenia wypływających z zasady skargowości) w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego prokurator wszczyna post albo wstępuje do postępowania już wszczętego, jeżeli wymaga tego interes społeczny. dochodzenie w post karnym roszczeń majątkowych z przestępstwa wymaga wniesienia i popierania przez powoda cywilnego pozwu, który jest jedną z zasadniczych skarg. Wówczas jest respektowana w pełni zasada skargowości. Art. 415*5 dopuszcza jednak, że w razie skazania lub warunkowego umorzenia postępowania sąd może zasądzić odszkodowanie na rzecz pokrzywdzonego także z urzędu. o zabezpieczenia wykonania orzeczenia na mieniu oskarżonego oraz roszczeń o naprawienie szkody o wydanie osób ściganych przebywających za granicą o odtworzenie akt o ułaskawienie może wszcząć prokurator generalny
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz