Zasada skargowości- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada skargowości- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

4. Zasada skargowości Zasada skargowości wyrażona jest w art. 14, który stanowi, że wszczęcie postępowania następuje na każde żądanie uprawnionego podmiotu Skargi można podzielić na: Zasadnicze - warunkujące postępowanie zasadnicze
Etapowe - które uruchamiają kolejne stadia postępowania Incydentalne - warunkujące odpowiednie postępowania incydentalne
Skarga jest dodatnia przesłanką procesową tzn. jest warunkiem dopuszczalności wszczęcia i toczenia się procesu. Najważniejszą spośród skarg jest akt oskarżenia, który spełnia szereg funkcji min.:
Funkcje bilansującą - stanowi ukoronowanie i podsumowanie postępowania przygotowawczego
Funkcja inicjująca - wniesienie aktu oskarżenia powoduje wszczęcie postępowania jurysdykcyjnego Funkcja programowa - akt oskarżenia zawiera program, który jest wiążący dla sądu, Treść aktu oskarżenia określa podmiotowe i przedmiotowe granice postępowania
Funkcja informacyjna - akt oskarżenia informuje o przedmiocie procesu Przeciwieństwem zasady skargowości jest zasada ścigania z urzędu. w myśl której postępowanie może być prowadzone z własnej inicjatywy organu procesowego tj. niezależnie od czyjejkolwiek skargi. Np. Postępowanie w sprawach nieletnich Zasadzenie odszkodowania pieniężnego z urzędu W pewnym sensie odstąpienie oskarżyciela od wniesionego oskarżenia (w trakcie procesu= kiedy to nie wiąże sądu)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz