Zasada skargowości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2597
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada skargowości - strona 1 Zasada skargowości - strona 2

Fragment notatki:

ZASADA SKARGOWOŚCI ( Art. 14 ) ( dotyczy wszczęcia postępowania sądowego ) Idee: 1. Zasada skargowości - kierowniczy organ procesowy prowadzi postępowanie tylko na żądanie ( wniosek ) innego, uprawnionego podmiotu 2. Zasada postępowania z urzędu - postępowanie może być prowadzone z własnej inicjatywy organu kierowniczego, niezależnie od czyjegokolwiek żądania i stanowiska. Zasady konkretne: Ponieważ postępowanie sądowe jest najważniejszym etapem postępowania karnego, uznać można, iż w polskim systemie, obowiązuje zasada skargowości, z bardzo dużymi odstępstwami na rzecz zasady postępowania z urzędu. 1. postępowanie przygotowawcze- Zasada : postępowania z urzędu 2. postępowanie sądowe- Zasada skargowości- Art. 14 §1- wszczęcie postępowania sądowego następuje na żądanie: a. oskarżyciela lub b. innego uprawnionego podmiotu Wyjątki: a. postępowanie w sprawach nieletnich b. możliwość zasądzenia przez sąd z urzędu odszkodowania na rzecz pokrzywdzonego w razie skazania oskarżonego ( Art. 415 §4 ) c. wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o zabezpieczenie wykonania orzeczenia na mieniu oskarżonego oraz roszczeń o naprawienie szkody ( Art. 291 ) d. wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o wydanie osób ściganych przebywających za granicą ( Art. 593 i n. ) e. wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o odtworzenie akt ( Art. 160 i n. ) f. wszczęcie postępowania o ułaskawienie przez Prokuratora Generalnego ( Art. 567 §1 ) Typy skarg 1. skargi zasadnicze- warunkują postępowanie zasadnicze ( akt oskarżenia, pozew cywilny ) 2. skargi etapowe- warunkują tylko pewien etap postępowania zasadniczego ( apelacja, kasacja, zażalenie na decyzję zamykającą drogę do wydania wyroku, sprzeciw w postępowaniu nakazowym, wniosek o wznowienie postępowania ) 3. skargi incydentalne- warunkują tylko odpowiednie postępowanie typu incydentalnego ( zażalenia na decyzje tego rodzaju- np. na tymczasowe aresztowanie i pozostałe środki zapobiegawcze ) Funkcje skarg 1. bilansująca- wynik postępowania przygotowawczego 2. inicjująca ( impulsu procesowego )- akt oskarżenia otwiera postępowanie jurysdykcyjne 3. programowa ( programująca )- akt oskarżenia wskazuje, czego będzie dotyczyć postępowanie jurysdykcyjne 4. obligująca ( obligacji procesowej )- akt oskarżenia zobowiązuje sąd do rozpoznania sprawy i to w pełnym zakresie, z drugiej zaś strony sąd związany zasadą skargowości nie może rozpoznać sprawy bez aktu oskarżenia i jednocześnie nie może wykroczyć poza jego granice 5. informacyjna-

(…)

… i jednocześnie nie może wykroczyć poza jego granice
5. informacyjna- w stosunku do podmiotów procesu oraz innych jego uczestników, a nadto publiczności i w konsekwencji pośrednio społeczeństwa.
Odstąpienie od oskarżenia
a) jeśli oskarżyciel publiczny ( Art. 14 §2 )- nie wiąże sądu.
Oczywiście może mieć to znaczenie, bo przy odstąpieniu podaje się przyczynę:
- jeśli np. karalność czynu uległa przedawnieniu, to sąd obligatoryjnie umorzy postępowanie, ale nie dlatego, że oskarżyciel publiczny odstąpił od oskarżenia, tylko dlatego, że zachodzi przesłanka umorzenia z Art. 17 §1
b) jeśli oskarżyciel prywatny ( Art. 60 §4 )
- przed odczytem rozpoczęciem przewodu sądowego na rozprawie głównej- bezwzględnie wiąże
- po rozpoczęciu przewodu sądowego na rozprawie głównej- wiąże tylko za zgodą oskarżonego
c) jeśli oskarżyciel posiłkowy ( Art. 57 )- zob. oskarżyciel posiłkowy. …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz