Omów zasadę skargowości-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Omów zasadę skargowości-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Omów zasadę skargowości. Zasad skargowości to dyrektywa , zgodnie z którą kierowniczy organ procesowy prowadzi postępowanie tylko na żądanie innego, uprawnionego podmiotu.
Mamy trzy typy skarg:
s. zasadnicze, warunkujące postępowanie zasadnicze, są nimi akt oskarżenia i pozew cywilny.
S. etapowe, warunkujące tylko etap [stepowania zasadniczego, są nimi apelacja, kasacja, zażalenie, ale tylko takie, które służy na decyzję zamykającą drogę do wydania wyroku, sprzeciw w postępowaniu nakazowym, wniosek o wznowienie postępowania.
s. incydentalne, warunkujące tylko postępowanie typu incydentalnego, są nimi zażalenia na decyzje incydentalne (np. tymczasowe aresztowanie i pozostałe środki zapobiegawcze), inne wnioski inicjujące post. incydentalne.
Każda skarga ma 3 funkcje : impulsu procesowego, obligującą oraz informacyjną.
Zasadę tę konkretyzuje art. 14§ 1, stanowiący : że wszczęcie postępowania sadowego następuje na żądanie uprawnionego oskarżyciela lub innego uprawnionego podmiotu.
Dyrektywa obejmuje też kwestię popierania oskarżenia przez oskarżyciela. Skargowość przenikając całe post. jurysdykcyjne, przejawia się w formie odstępstw od dyrektywy post. z urzędu - w post. przygotowawczym i wykonawczym.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz