Uniwersytet w Białymstoku - strona 185

Akty jednostronne państw - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 315

Akty jednostronne państw. Akty jednostronne - akty nie związane z innymi oświadczeniami woli i niezależne od innych oświadczeń woli. Rodzaje aktów jednostronnych: Notyfikacja, o jej charakterze decyduje treść. uznanie, przejaw woli wyraźny lub milczący przez które państwo wyraża zamiar uważania ...

Akty walki w wojnie morskiej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 294

Akty walki w wojnie morskiej. Ogólnie biorąc podstawowe normy prawa wojennego w wojnie lądowej obowiązują i w wojnie morskiej. Istnieje zakaz bombardowania niebronionych portów, miast, budynków. Zakaz ten nie obejmuje celów wojskowych. Miejscom szczególnym podobnie jak w wypadku bombardowania należ...

Akty wrogie w wojnie na morzu - opracowanie zagadnienia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

Akty wrogie w wojnie na morzu - kontrabanda wojenna, blokada wojenna, prawo łupu. Własność nieprzyjacielska na morzu nie jest chroniona, a zajęcie jego statków lub towarów wykonywane jest w drodze prawa łupu. Prawo łupu może być stosowane wobec statków i ładunków neutralnych, kiedy przewożą one kon...

Budowa umowy międzynarodowej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1610

Budowa umowy międzynarodowej - forma historyczna a współczesna. Prawo międzynarodowe nie zawiera żadnych przepisów dotyczących formy i budowy umowy. Jak zostanie zredagowana decydują strony które ją zawierają. Długotrwała praktyka państw wytworzyła pewne wzory które są naśladowane i stosowane. For...

Cudzoziemcy i ich traktowanie - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 630

Cudzoziemcy i ich traktowanie. Systemy traktowania cudzoziemców: traktowanie narodowe - przyznawanie takiego samego zakresu praw cywilnych cudzoziemcom co obywatelom, traktowanie specjalne - przyznanie cudzoziemcom tylko ściśle określonych uprawnień, przewidzianych w prawie wewnętrznym lub umowac...

Dyplomatyczne sposoby załatwiania sporów - opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 994

Dyplomatyczne sposoby załatwiania sporów - rokowania, dobre usługi, pośrednictwo, komisje śledcze, komisje badań, koncyliacja. Rokowania - najprostsza metoda załatwiania sporu, są skuteczne jeśli państwa sporu chcą w duchu kompromisu i potrafią w wyniku rozmów uzgodnić swoje stanowisko i ustalić na...

Funkcje konsularne - opracowanie zagadnienia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 413

Funkcje konsularne. Funkcje konsularne: ochronę interesów państwa wysyłającego i jego obywateli popieranie rozwoju stosunków handlowych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych między państwem wysyłającym i przyjmującym zapoznawanie się wszelkimi legalnymi sposobami z warunkami i rozwojem życia ...

Funkcje prawa międzynarodowego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 448

Funkcje prawa międzynarodowego Funkcje czyli rola w stosunkach społecznych, różnorodne zadania których realizację ma ono zapewnić. Jest to kategoria historyczna, tzn. zmienna w czasie, zależy bowiem od stopnia rozwoju i charakteru stosunków międzynarodowych oraz od istniejącego układu sił. Regulow...

Prawo międzynarodowe - geneza

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

Kwestia nazwy. Obok nazwy „prawo międzynarodowe” spotykamy: „prawo narodów” wywodzi się z łacińskiego ius gentium, choć w czasach rzymskich termin ten miał inne znaczenie (była to część prawa rzymskiego regulująca stosunki

Granice państwa - pojęcie, rodzaje, przebieg i system kontroli.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1813

Granice państwa - pojęcie, rodzaje, przebieg i system kontroli. Granica - powierzchnia prostopadła do powierzchni kuli ziemskiej która oddziela terytorium państwa od innych obszarów tzn. od terytoriów innych państw lub terytoriów nie podlegających niczyjej suwerenności. naturalne, te które przebie...