Zasada uczciwego procesu - opracowanie zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada uczciwego procesu - opracowanie zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:

ZASADA UCZCIWEGO PROCESU - zgodnie z tą zasadą organy procesowe powinny prowadzić postępowanie rzetelnie z poszanowaniem godności człowieka i bez uzasadnionej zwłoki. Zasadę tę wyrażają wytyczne skierowane do organu procesowego: traktowanie uczestników lojalnie — bezwzględnie dotrzymywanie obietnic, nie wprowadzanie w błąd, co do zamierzonych czynności, nie dotyczy to stosowanych taktyk kryminalistycznych, respektowanie poczucia godności uczestników czynności procesowych — nie wolno obrażać, wykpiwać, poniżać kogokolwiek bez względu na to, z kim ma się do czynienia, informowanie uczestników o ich uprawnieniach — tam gdzie jest to bezwzględnie nakazane, prowadzenie postępowania szybko, dążąc do tego, aby rozstrzygniecie sprawy nastąpiło w rozsądnym term wybieranie takiego zachowania (w razie kolizji zasad procesowych i braku jasnego uregulowania), które jest najbardziej przyzwoite we własnym sumieniu niż w oczach osób postronnych.
zgodnie z tą dyrektyw wszystkie decyzje proc. i inne czynności proc. podlegają kontroli kontrola judykacyjna —jest to kontrola: 1) skargowa (zazwyczaj inicjuje osoba zainteresowana zmianą decyzji) 2) osądzająca przez organ wyższego kontrolujący kontrola społeczna kontrola administracyjna — nadzór służbowy Zasadę tę wyrażają następujące dyrektywy: organ procesowy powinien prowadzić postępowanie traktując uczestników lojalnie, a w szczególności bezwzględnie dotrzymywać poczynionych obietnic i nie wprowadzać w błąd co do zamierzonych czynności; dyrektywa tanie sprzeciwia się posługiwaniu się np. zasadzką w czasie ścigania prowadzonego przez Policję, korzystaniu z usług konfidentów, stosowaniu zgodnego z prawem podsłuchu. Punkt ciężkości tej dyrektywy spoczywa bowiem na dbałości o uczciwość czynności procesowych, a nie taktyki kryminalistycznej; 2) organ procesowy powinien respektować poczucie godności uczestników czynności procesowych; nie wolno obrażać, „tykać”, wykpiwać, poniżać kogokolwiek, bez względu na to, z kim się ma do czynienia; 3) organ procesowy powinien informować uczestników o ich uprawnieniach; w niektórych wypadkach kodeks nakazuje bezwzględnie dokonać takiego pouczenia; jego brak może spowodować skuteczne zaskarżenie czynności procesowej, co wyraźnie wynika z art. 16 I k.p.k.; winnych wypadkach powinność i taka istnieje „w miarę potrzeby” (art. 16 * 2 k.p.kj; ) S 4) organ procesowy powinien prowadzić postępowanie szybko, dążąc do i tego, aby rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło „w rozsądnym terminie” (tak art. 2 * I \ pkt 4 k.p.k. i art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka); 5) organ procesowy powinien, last but not least, w razie kolizji zasad procesowych i braku jasnego uregulowania, zawsze wybierać takie zachowanie, które jest bardziej przyzwoite we własnym sumieniu niż w oczach osób postronnych.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz