Uniwersytet w Białymstoku - strona 144

Prawo przedmiotowe i podmiotowe - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Dariusz Ryszard Kijowski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 616

PRAWO PRZEDMIOTOWE (prawo w znaczeniu obiektywnym) to zbiór norm prawnych (ich elementów: hipotez, dyspozycji i sankcji); całokształt norm generalnych i abstrakcyjnych, stanowiących podstawę do ustanowienia norm indywidualnych i konkretnych Pojęcie normy prawnej NORMA PRAWNA jest ogólną regułą post...

Rodzaje organów administracji publicznej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Dariusz Ryszard Kijowski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 644

ORGANY EDNOOSOBOWE I KOLEGIALNE Jednoosobowe: Sprawne i elastyczne funkcjonowanie Precyzyjne przypisanie odpowiedzialności Kolegialne: Bardziej przemyślane decyzje Udział czynnika fachowego Mniejsze ryzyko skorumpowania Kwestia odpowiedzialności - ponosi zawsze organ niezależnie od tego, któ...

Źródła prawa wyznaniowego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 742
Wyświetleń: 1715

ŹRÓDŁA PRAWA WYZNANIOWEGO KONSTYTUCJA W treści artykułu 8 obecnie obowiązującej Konstytucji, Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej, a więc zgodnie z zasadą wszystkie źródła prawa muszą być zgodne z Konstytucją. Mając, zatem nauki konstytucyjne w prawie nadrzędnym, generalnym w stosunk...

Definicja prawna sekty - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 980

DEFINICJA PRAWNA (...) za sektę można uznać każdą grupę, która posiadając silnie rozwiniętą strukturę władzy, jednocześnie charakteryzuje się znaczną rozbieżnością celów deklarowanych i realizowanych oraz ukrywaniem norm w sposób istotny regulujących życie członków, która narusza podstawowe prawa cz...

Forma prawna zawarcia małżeństwa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 763

FORMA PRAWNA ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA Forma prawna zawarcia małżeństwa to ta, którą nazywa się formą liturgiczną oraz ta która jest istotna z punktu widzenia prawa - jest to forma prawna. W stosunku do prawa poprzednio obowiązującego przepisy o formie prawnej również uległy zmianom na korzyść tzn. nie ma...

Geneza prawa wyznaniowego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 273
Wyświetleń: 644

Prawo Wyznaniowe- gałęź prawa, na którą składają się normy prawne wydane przez organy państwowe . Prawo to dotyczy, normuje, reguluje stosunek państwa państwa z kościołami i innymi zwiazkami wyznaniowymi. Normuje ono stosunek państwa do religii w wymiarze indywidualnym i zbiorowym. Reguluje wolność ...

Kościół Zjednoczeniowy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 707

Kościół Zjednoczeniowy czyli Ruch pod Wezwaniem Ducha Świętego dla Zjednoczenia Chrześcijaństwa Światowego (zwany Kościołem S.M. Muna) Założycielem Ruchu jest Koreańczyk San Myung Mun (ang. Sun Myung „Moon”), ur. 1920 r. w rodzinie nawróconej na prezbiterianizm. Kiedy miał 16 lat ukazał mu się, jak...

Konkordat - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1071

KONKORDAT W literaturze prawniczej konkordat jest terminem technicznym oznaczającym umowę międzynarodową między Stolicą Apostolską i danym państwem. Nazwa konkordat w ścisłym tego słowa znaczeniu oznacza uroczystą umowę między Stolicą Apostolską i suwerennymi organami władzy państwowej , zawartą zg...

Kult publiczny jako wyraz wolności religijnej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1512

Kult publiczny jako wyraz wolności religijnej Prawodawca nie definiuje pojęcia kultu publicznego. Wyrażenie to w swoim historycznym i religijnym znaczeniu można by odnieść do czci oddawanej bóstwu, rzeczom, albo osobą. Kult może mieć cha...

Małżeństwo kanoniczne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 791

MAŁŻEŃSTWO KANONICZNE Władza papieska według obu kodeksów prawa kanonicznego, poza tym, że papież jest biskupem życia, patriarchą zachodu, prymasem Włoch, jest także metropolitą prowincji kościelnej rzymskiej i głową państwa watykańskiego. Władza papieska w świetle kanonu 131 KPK z '83 roku ma cha...