Prawo przedmiotowe i podmiotowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo przedmiotowe i podmiotowe - omówienie  - strona 1 Prawo przedmiotowe i podmiotowe - omówienie  - strona 2 Prawo przedmiotowe i podmiotowe - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO PRZEDMIOTOWE (prawo w znaczeniu obiektywnym) to zbiór norm prawnych (ich elementów: hipotez, dyspozycji i sankcji); całokształt norm generalnych i abstrakcyjnych, stanowiących podstawę do ustanowienia norm indywidualnych i konkretnych Pojęcie normy prawnej
NORMA PRAWNA jest ogólną regułą postępowania skierowaną do abstrakcyjnego adresata, określającą jego postępowanie w przewidzianej tą normą sytuacji. Norma prawna może być regułą nakazującą, zakazującą, bądź też upoważniajacą do określonego postępowania. (normę upoważniającą możemy zawsze przedstawić pod postacią negatywnej normy zakazującej)
Budowa normy prawnej (kauzalnej)
Budowa normy prawnej (finalnej)
Pojęcie przepisu prawnego
PRZEPISY PRAWNE - wyodrębnione zdania w aktach prawnych (np. w ustawach, rozporządzeniach). Są one elementarnymi cząstkami tych aktów:
w formie artykułów lub paragrafów które dzielą się na ustępy (oznaczone cyfrą arabską z kropką), na punkty (oznaczone cyfrą arabską z nawiasem) oraz litery lub triet (kropki, gwiazdki, kreski). Przepis a norma prawna
Zwykle w pojedynczym przepisie wyrażona jest jedna norma prawna. Czasem norma prawna wyrażona może być w kilku przepisach bądź też jeden przepis wyrażać może dwie normy prawne lub więcej.
Pojęcie prawa podmiotowego
PRAWO PODMIOTOWE (prawo w znaczeniu subiektywnym) to wytwór nauki o prawie i relacjach między różnymi podmiotami prawem prawem uregulowanych (stosunkach prawnych) i o ich elementach, o: uprawnieniach, obowiązkach, podmiotach i przedmiotach tych stosunków
Pojęcie prawa podmiotowego
Wynikająca z obowiązującego prawa sytuacja jednostki, w której może ona skutecznie domagać się od innego lub innych podmiotów określonego tym prawem zachowania, a podmioty , do których się zwróci, mają obowiązek zachować się zgodnie z tym żądaniem (D.R. Kijowski)
Prawo publiczne a prawo prywatne
„Publicum ius est, quo ad statum rei Romanae spectat privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quedam publice utilia, quedam privati”
Ulpian, Corpus Iuris Civilis Rozróżnienie prawa publicznego i prywatnego w zależności od tego, czyj pożytek to prawo ma na względzie, państwa rzymskiego czy też osób prywatnych
Pojcie gałęzi prawa
GAŁĘZIE PRAWA to spójne i uporządkowane zespoły norm prawnych, które regulują pewne identyfikowalne, obszerne kategorie stosunków społecznych w sposób pełny (prawo cywilne, prawo administracyjne, prawo karne)
Pojęcie regulacji kompleksowych
REGULACJE KOMPLEKSOWE to ustawy (i akty wykonawcze) składające się z przepisów mogących stanowić budulec norm prawnych zaliczanych do różnych gałęzi prawa. Niektóre mogą wypełniać prawie w całości regulacje poszczególnych gałęzi (np. ustawa - Kodeks cywilny, Kodeks postępowania… , Prawo wekslowe i czekowe)

(…)

… się często z gałęzią prawa; to zespół działań poznawczych opartych na badaniu prawa, a także wyniki tych działań, wyrażające się w zespole odpowiednio uporządkowanych i uzasadnionych twierdzeń, dotyczące gałęzi prawa lub części kilku gałęzi odnoszących się do pewnej wyodrębnionej części zagadnień (np. prawo rolne, prawo pracy, prawo międzynarodowe publiczne)
Prawo administracyjne jako dyscyplina naukowa…
… stron w relacjach administracyjnoprawnych (s)
rozległość przedmiotu regulacji (s) 18.10.2010 w przytłaczającej części - prawo pozytywne (k)
reguluje procesy administrowania w państwie za pomocą organów administracji publicznej (administrujących) (s) Cechy prawa administracyjnego
wyposażenie organów administracji publicznej w tzw. kompetencję prawotwórczą (s)
upoważniające podmioty administrujące…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz