Rodzaje organów administracji publicznej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje organów administracji publicznej - omówienie  - strona 1 Rodzaje organów administracji publicznej - omówienie  - strona 2 Rodzaje organów administracji publicznej - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

ORGANY EDNOOSOBOWE I KOLEGIALNE
Jednoosobowe:
Sprawne i elastyczne funkcjonowanie
Precyzyjne przypisanie odpowiedzialności
Kolegialne:
Bardziej przemyślane decyzje
Udział czynnika fachowego
Mniejsze ryzyko skorumpowania
Kwestia odpowiedzialności - ponosi zawsze organ niezależnie od tego, którzy członkowie uczestniczyli w danym działaniu
URZĄD
Znaczenia:
Stanowisko zajmowane przez urzędnika
Instytucja Zestaw kompetencji (sprawować urząd)
Zespół osób związany z organem administracji publicznej i przydzielony mu do pomocy w realizacji jego funkcji i zadań (aparat pomocniczy)
SAMORZĄD
Forma administracji publicznej, któremu państwo przekazuje znaczną cześć swojej funkcji administracyjnej i jednocześnie wyposaża w osobowość prawną
Samorząd wykonują zainteresowani obywatele, grupy ludzi, związki ludności (strona podmiotowa, która jest tutaj istotą)
Udział może być obligatoryjny i wyznaczony w ustawie
Samorząd ma obowiązek wykonywać przekazane mu zadania i jednocześnie ma wyłączność ich realizacji
SAMORZĄD POWSZECHNY - TERYTORIALNY
Społeczność lokalna o demokratycznej organizacji wewnętrznej, która została przez ustawę wyodrębniona strukturalnie i podmiotowo w celu zdecentralizowanego wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej z prawem do korzystania z prawnych form działania charakterystycznych dla administracji Publicznej.
Podstawowe kryterium - zamieszkiwanie osób na danym terytorium
Wprowadza Konstytucja (art. 16 ust. 1)
SAMORZĄDY SPECJALNE
W skład wchodzą nie wszyscy tylko grupy wyodrębnione na podstawie szczególnego kryterium
Samorząd zawodowy
Jednoczący grupy społeczne wykonujące ten sam zawód
Ich tworzenie przewiduje Konstytucja
Współpracują z adm. rządową i samorządową w sprawach związanych z danym zawodem
Ustala zasady etyki zawodowej, decyduje o nabywaniu uprawnień Samorząd gospodarczy (izby gospodarcze) - reprezentują interesy gospodarcze podmiotów w zakresie działalności handlowej, wytwórczej, budowlanej itp.
Organizacje mniejszości narodowych
Związki wyznaniowe
ZAKLAD ADMINISTRACYJNY:
Wyodrębniona jednostka organizacyjna, która otrzymuje do wykonania określony zestaw zadań publicznych od podmiotu administracji publicznej, który ją tworzy i która z tego powodu pozostaje pod stałym wpływem tego podmiotu.


(…)

… korzystania z władztwa administracyjnego (dotyczy podmiotów korzystających z usług zakładu, wyjątkowo rozciąga się na osoby trzecie).
Finansowane z budżetu pań. lub samorządowego.
Nie jest nastawiona na zysk (co do zasady)
RODZAJE ZAKŁADÓW PUBLICZNYCH
Tworzone w drodze ustawy (państwowe szkoły wyższe)
Na podstawie aktów adm. rządowej lub samorządowej
Na podstawie zezwolenia organ adm. publ. (niepubliczna…
… administracyjne (Poczta Polska, wodociągi, komunikacja miejska)
Prowadzi działalność na zasadzie samofinansowania
Nadzór sprawuje organ założycielski

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz