Uniwersytet w Białymstoku - strona 12

Podatek

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1078

Podatek klasyczna danina publiczna pieniężne, przymusowe, ogólne, nieodpłatne i bezzwrotne świadczenie na rzecz państwa lub innych związków publicznoprawnych (np. samorządów) podstawowe narzędzie przejmowania przez państwo dochodów i zaspokajania popytu na pieniądz skutkiem nakładania podatków je...

Polityka finansowa

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840

Polityka finansowa - celowa i świadoma działalność ludzi i instytucji zmierzająca do realizacji określonych celów. Jej cele są nadrzędne wobec np. celów polityki społecznej. Ograniczenie inflacji, bo dochodziło do 800% wzrostu gospodarczego - ustawa z 97r celem NBP jest utrzymanie stabilnego poziom...

Prawo bankowe - Kredyt

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 812

Prawo bankowe System bankowy Okres międzywojenny Okres PRL - system monobankowy, z NBP, jako centralnym bankiem państwa i kilkoma zaledwie bankami opera­cyjnymi o charakterze branżowym Bankiem Inwestycyjnym - Bankiem Rol­nym - Bank Gospodarstwa Krajowego - pochodził z lat 30 -

Prawo budżetowe

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1246

Prawo budżetowe Budżet jest to zestawienie dochodów i wydatków państwa. Prawo budżetowe - budżet to plan finansowy o charakterze dyrektywy zawierający zespół zadań adresowanych do określonych podmiotów, na które nałożony jest obowiązek zgromadzenia określonych dochodów i dokonaniu określonych wydat...

Prawo finansowe przedsiębiorstw

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 812

Prawo finansowe przedsiębiorstw Poprzednia ustawa z 89 wprowadziła zasady, które miały na celu zrównanie podmiotów państwowych i prywatnych. Wprowadziła; Równy dostęp do środków produkcji - zostało zrealizowane jedyny warunek to możliwośc...

Prawo podatkowe - Rodzaje podatków

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 168
Wyświetleń: 756

Prawo podatkowe Prawo podatkowe - główną rolę pełnią podatki. Podatek - przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenie pieniężne o charakterze powszechnym, nakładane z mocy prawa przez państwo lub inne organy władzy publicznej (np. samorząd...

Prawo ubezpieczeń społecznych

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 735

Prawo ubezpieczeń społecznych System ubezpieczeń społecznych - ma zagwarantować świadczenia dla osób odchodzących na emeryturę. Wymagalne jest osiągnięcie określonego stażu pracy, opłacenie stawek, osiągnięcie wieku emerytalnego ( 62 k, 65 m). Od emerytury należy odróżnić opiekę społeczną - kryteri...

Procedura budżetowa - Budżet samorządowy

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 826

Procedura budżetowa Ustawa budżetowa określa planowaną (preli­minowaną) wysokość dochodów i wydatków państwa. Ustalenia te są kiero­wane do organów administracji rządowej, które mają uprawnienia do groma­dzenia i wydatkowania środków budżetowych w ciągu roku kalendarzowego. W ujęciu normatywnym ust...

Sposób powiązania budżetu z podmiotami gospodarczymi

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

Sposób powiązania budżetu z podmiotami gospodarczymi Metoda brutto tzn., że wszystkie wydatki jednostek budżetowych są pokrywane z budżetu, a wszystkie uzyskane przez nie wpływy - zasilają budżet Metoda netto - powiązanie za pomocą wyniku finansów. Powiązanie z budżetem przedsiębiorstw te które maj...

Struktura finansów publicznych

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 539

Struktura systemu finansów publicznych. Fin.publ. tworzą złożony system w przekroju … podmiotowym organizacyjnym prawnym instytucjonalnym instrumentalnym i in. Dochody publiczne - przejęte przez państwo (samorząd) oznaczają definitywne, czyli bezzwrotne, zasilanie finansowe wł. publicznych Źr...