Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 97

Rozwój prawa prywatnego międzynarodowego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1568

Rozwój prawa prywatnego międzynarodowego: średniowiecze: zasada personalizmu (prawo idzie za osobą) - Włochy i zasada terytorializmu (obowiązuje zawsze prawo terytorium na którym dana osoba się znajduje) - USA i Holandia; XI...

Zobowiązania-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1260

Zobowiązania: W zakresie zobowiązań z czynności prawnych niemal powszechnie dopuszcza się na świecie wybór prawa. Brak jest natomiast jednolitości przy poszukiwaniu prawa właściwego w braku wyboru prawa. Dość szeroko wykorzystywany jest łącznik miejsca zawarcia kontraktu ( lex loci contractus ) lub...

Agencja nieruchomości rolnych i jej funkcje-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1393

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH I JEJ FUNKCJE Agencja jest państwową osobą prawną, wykonującą prawo własności oraz inne prawa majątkowe na rzecz Skarbu Państwa. Instytucja powiernicza Skarbu Państwa. Statut - Minister Skarbu Państwa; nadzór - minister ds. rozwoju wsi. Zadania związane z gospodarow...

Agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Agencja interwencyjna. Dysponuje przede wszystkim środkami finansowymi na działalność inwestycyjną. Udziela kredytów inwestycyjnych - przede wszystkim płatności bezpośrednie. Gospodarowanie środkami z funduszy UE. Zadania, wspieranie: - inwestycj...

Agencja rynku rolnego i jej funkcje-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1127

AGENCJA RYNKU ROLNEGO I JEJ FUNKCJE Agencja interwencyjna. Dysponuje przede wszystkim mieniem ruchomym, zapasami produktów rolnych. Agencja realizuje politykę interwencyjną państwa w celu stabilizacji rynku produktów rolnych i żywnościowych oraz ochrony dochodów uzyskanych z rolnictwa. Zadania: ...

Definicje legalne gospodarstwa rolnego w przepisach prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1127

DEFINICJE LEGALNE GOSPODARSTWA ROLNEGO W PRZEPISACH PRAWA ROLNEGO Gospodarstwo rolne może być zjawiskiem ekonomicznym i prawnym. W rozumieniu ekonomicznym, na gospodarstwo rolne składają się: ziemia, kapitał, praca, organizacja. Ziemia - nieruchomość z ewentualnymi budynkami i częściami składowymi...

Dokumenty legitymizujące tytuły prawne władania ziemią rolniczą-opraco...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 4032

DOKUMENTY LEGITYMIZUJĄCE TYTUŁY PRAWNE WŁADANIA ZIEMIĄ ROLNICZĄ. Brak stabilizacji stosunków prawno - rolnych spowodowany jest przede wszystkim: - brakiem zasady powszechności ksiąg wieczystych w kolejnych ustawach - regulowaniem stosunków własnościowych w drodze decyzji administracyjnych w latac...

Ewolucja przepisów o obrocie nieruchomościami rolnymi-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1001

EWOLUCJA PRZEPISÓW O OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI Przepisy regulujące obrót nieruchomościami w czasie: 1. Reformy rolne po II WŚ: a/ dekret z 4 września 1944 o przeprowadzeniu reformy rolnej b/ ustawa z 13 lipca 1957 o obrocie nieruchomościami rolnymi c/ dekret o osadnictwie na

Ewolucja wspólnej polityki rolnej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 959

EWOLUCJA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ W latach 60-tych ukształtowała się wspólna polityka EWG. Musiała się zmienić pod wpływem istotnych zmian we Wspólnotach jako całości, jak i pod wpływem czynników zewnętrznych, do których zaliczyć trzeba pos...

Geneza i rozwój ubezpieczenia społecznego rolników-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2653

GENEZA I ROZWÓJ UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW Ubezpieczenie społeczne - definicja Wacława Szuberta: „system zagwarantowanych ustawowo i związanych z pracą świadczeń o charakterze roszczeniowym, pokrywającym potrzeby wywołane przez zdarzenia losowe lub inne, zrównane z nimi zdarzenia, spełnian...