Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 96

Normy kolizyjne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 938

Normy kolizyjne: Gdy stan faktyczny stosunku cywilnoprawnego, zawierającego element obcy, wywołuje zagadnienie, czy zwrócić się do tego czy innego systemu prawnego o rozwiązanie prawne stanu faktycznego mówimy o zbiegu, konflikcie, kolizji ustaw. W rzeczywistości chodzi o kolizję prawa tj. stan róż...

Osoby fizyczne i prawne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 973

Osoby fizyczne i prawne Według większości prawodawstw kolizyjnych na świecie dla ustalania statutu personalnego osoby fizycznej stosuje się łącznik obywatelstwa. Zgodnie z art. 9 § 1 naszej ustawy: Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych osoby fizycznej podlega jej prawu ojczystemu. Jeżeli...

Oznaczenie i zastosowanie prawa właściwego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1211

Oznaczenie i zastosowanie prawa właściwego: kwestia wstępna; odesłanie niejednolite prawo; zmiana statutu; obejście prawa; klauzula porządku publicznego; dostosowanie; stwierdzenie i zastosowanie obcego prawa. Ad. 1 Kwestia wstępna - Rozstrzygnięcie kolizyjne zagadnienia prawnego zależy ni...

Pojęcie prawa międzynarodowego prywatnego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

Pojęcie prawa międzynarodowego prywatnego: Międzynarodowe prawa prywatne obejmuje stosunki należące do dziedziny prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy. Zalicza się tu także inne dziedziny prawa, głównie prawo handlowe i gospodarcze (regulacje oparte na cywilnoprawnej metodzie ...

Prawa rzeczowe i prawa na dobrach niematerialnych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1008

Prawa rzeczowe i prawa na dobrach niematerialnych: Najczęściej stosowanym łącznikiem dla statutu rzeczowego jest łącznik miejsca położenia przedmiotu praw rzeczowych i posiadania ( lex rei sitae ). Zasada miejsca położenia rzeczy bywa interpretowana dwojako: miejsce położenia rzeczy należy rozumie...

Prawo spadkowe-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1687

Prawo spadkowe: W ustawie polskiej statut spadkowy ( lex successionis ), w myśl art. 34 oceniany jest przez prawo ojczyste spadkodawcy w chwili śmierci. Dziedziczenie z bezpaństwowca podlega prawu miejsca jego zamieszkania w chwili śmierci, a w przypadku braku miejsca zamieszkania stosowane jest pr...

Problem zbiegu łączników-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1106

Problem zbiegu (kolizji) łączników: W jednej normie prawnej może być wykorzystane kilka łączników. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy w normie kolizyjnej mamy do czynienia ze wskazaniem elementów powiązanych z dwoma systemami prawnymi; w efekcie mogą mieć zastosowanie 2 różne systemy prawne równ...

Przedstawicielstwo-opracowanie - Mocodawca

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

Przedstawicielstwo: Dla przedstawicielstwa ustawowego, które powiązane jest zwykle z określonym stosunkiem rodzinnym lub opiekuńczym, właściwym jest w związku z tym prawo właściwe dla stosunku rodzinnego lub opiekuńczego, z którym powiązane jest upoważnienie do działania w charakterze przedstawicie...

Rodzaje łączników-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1750

Rodzaje łączników: łączniki personalne - in. podmiotowe; elementy stanu faktycznego związane są z podmiotami; łączniki przedmiotowe - tworzone w oparciu o 3 rodzaje relacji: (1) związek między daną rzeczą a obszarem prawnym; (2) związek między czynnością a danym obszarem prawnym; (3) związek pomię...

Rodzaje norm kolizyjnych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1820

Rodzaje norm kolizyjnych: normy zupełne - in. wielostronna; wskazuje jako właściwy pewien porządek prawny, nie czyniąc różnicy co do tego, czy jest to własny porządek prawny czy obcy; normy takie przeważają w naszej ustawie; posługują się łącznikiem uniwersalnym. normy jednostronne - in. niezupełn...