Ewolucja wspólnej polityki rolnej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewolucja wspólnej polityki rolnej-opracowanie - strona 1 Ewolucja wspólnej polityki rolnej-opracowanie - strona 2 Ewolucja wspólnej polityki rolnej-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

EWOLUCJA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ W latach 60-tych ukształtowała się wspólna polityka EWG. Musiała się zmienić pod wpływem istotnych zmian we Wspólnotach jako całości, jak i pod wpływem czynników zewnętrznych, do których zaliczyć trzeba postępującą liberalizację międzynarodowego handlu produktami rolnymi.
Historycznie ukształtował się proprodukcyjny model WPR, spowodował on jednak:
- powiększanie nadwyżek produktów rolnych
- niemożność powiększania dochodów rolniczych
- zwiększenie wydatków
- zmniejszenie populacji rolniczej
- narastanie problemów ochrony środowiska związanych z rolnictwem typu intensywnego
- wzrost kosztów budżetowych.
Wobec powyższego nastąpiło przekształcenie w model limitowanej produkcji rolnej.
Celem zmodyfikowanej polityki rolnej obecnie ma być przede wszystkim uwzględnianie interesów konsumentów i podatników przy jednoczesnej kontynuacji wspierania dochodów rolniczych.
I. Reforma MacSharry'ego Zapoczątkowana w 1991r. była odpowiedzią na szczątkowe i nieskuteczne regulacje z lat 1985-1988r., które nie doprowadziły do ograniczenia nadprodukcji.
Najważniejsze zadania reformy to:
- zrównoważenie rynków rolnych
- poprawa konkurencyjności wspólnotowego rolnictwa
- ekstensyfikacja metod gospodarowania w rolnictwie zgodnie z wymogami ochrony środowiska
Reforma zakładała:
- tzw. dopłaty bezpośrednie czyli zrekompensowany system bezpośrednich świadczeń finansowych dla rolników
- zerwanie bezpośredniego związku między wielkością produkcji rolnej a wysokością dopłat i uzależnienie ich wielkości od wielkości gospodarstwa
Nastąpiło przeorientowanie WPR w kierunku wzmocnienia polityki strukturalnej (zmniejszenie intensywności wspierania rolnictwa mechanizmami rynkowo-cenowymi oraz włączenie środków o charakterze strukturalnym do systemu interwencji rynkowej.
Efekty reformy:
- pewna poprawa równowagi rynkowej
- spadek nadwyżek niektórych produktów
- obniżenie kosztów produkcji (które wynikają z manipulacji subwencjami a nie z obniżenia kosztów produkcji rolnej)
- istotny wzrost wydatków budżetowych na cele reformy.
II. Założenia na lata 2003-2006 Komisja zdecydowała się kontynuować założenia reformy MacSharry'ego, ale dostosowując ją do postanowień rundy negocjacyjnej WTO. III. Założenia na lata 2004-2013 wynikające z przyjętego przez Radę UE dokumentu zawierającego zmiany dokonane pod wpływem przeglądu skuteczności Agendy 2000. Dokument ten wprowadza kilka zmian o charakterze systemowym. Są to 3 główne założenia:

(…)

… wysokość tej płatności.
Utrzymane zostaną niektóre instrumenty wsparcia rolników za pośrednictwem rynku, tj: zakupy interwencyjne na niektóre produkty i ograniczone ilościowo zakupy niektórych produktów, a także subwencjonowanie prywatnego magazynowania.
Zatem system wspierania pozostanie systemem mieszanym, z dominującą rolą środków wsparcia bezpośredniego.
*dla krajów przyjętych w 2004 r…
….
Nie ma obowiązku odłogowania gruntów.
2. powiązanie wspierania dochodów z przestrzeganiem przez rolników standardów ochrony środowiska, właściwego traktowania zwierząt gospodarskich i zasad dobrej praktyki rolniczej, łącznie z zagwarantowaniem bezpieczeństwa żywności.
(zasada cross-compliance)
W Polsce od 2009r. obowiązuje ona w zakresie ograniczonym, od 2013 - w pełnym.
3. Zróżnicowane traktowanie gospodarstw…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz