Wspólna polityka rolna -opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wspólna polityka rolna -opracowanie - strona 1 Wspólna polityka rolna -opracowanie - strona 2 Wspólna polityka rolna -opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA Wspólna Polityka Rolna to jedna z pierwotnych polityk WE. Jej podstawy zapisano już w Traktacie Rzymskim w 1957 roku. Określono wówczas jej cele. Sformułowano je następująco:
zwiększenie produktywności rolnictwa poprzez wspieranie postępu technicznego i optymalne wykorzystanie czynników produkcji
zapewnienie zadawalającego standardu życiowego społeczności wiejskiej przez wzrost dochodu per capita
stabilizacja rynków
zapewnienie dostępności towarów rolno-spożywczych
zapewnienie konsumentom możliwości zakupu żywności po rozsądnych cenach
Wspólna Polityka Rolna wykorzystuje dwa typy instrumentów a mianowicie; politykę kontroli rynku oraz politykę strukturalną.
Polityka kontroli rynku obejmuję:
działania regulujące, w tym: powołanie organu interwencyjnego, zasady konkurencji i zasady prowadzenia wymiany z zagranicą
politykę cenową, która polega na ustaleniu cen minimalnych w oparciu o możliwie obiektywne kryteria
fundusz dla wypłaty cen gwarantowanych
Instrumenty rynkowe składające się na WPR można podzielić na:
środki interwencji wewnętrznej - środki ochrony zewnętrznej
- ustalenie cen interwencyjnych - cła
- zakupy interwencyjne - importowane opłaty
- składowanie nadwyżek wyrównawcze
- subwencje eksportowe
- kontyngenty
- normy techniczne
- przepisy sanitarne
- standardy
Zasady Wspólnej Polityki Rolnej
Zasada jedności rynku; artykuły rolno-spożywcze mogą przekraczać granice wewnętrzne UE bez żadnych przeszkód (takich jak cła, ograniczenia ilościowe, normy techniczne, ograniczenia jakościowe)
Zasady preferencji Wspólnoty; pierwszeństwo zbytu na rynku WE mają artykuły rolno-spożywcze wyprodukowane w krajach WE
Zasada solidarności finansowej; wszystkie państwa WE solidarnie ponoszą koszty prowadzenia WPR, bez względu na to jaki jest aspekt rzeczowy i geograficzny wykorzystania tych środków


(…)

… Zgadnie z założeniami reformy R. MacSharr'ego zastosowano środki zaradcze:
wyłączenie gruntów rolnych spod upraw
obniżka cen gwarantowanych zalesienie użytków rolnych
wcześniejsze emerytury rolnicze
W styczniu 2003 roku Komisja Europejska wystąpiła z propozycją reformy WPR. Wytyczne dotyczące przyszłości WPR przyjęte w 2003 roku:
Założenie zniesienia znacznej części dotacji finansowych uzależnionych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz