Ochrona konkurencji i konsumenta

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona konkurencji i konsumenta - strona 1 Ochrona konkurencji i konsumenta - strona 2

Fragment notatki:

Wspólna polityka rolna
Historia: niedobór żywności podczas i po II wojniekonieczność importuchęć
samowystarczalnościWPR
Zasady
* zasada wspólnego rynku
* zasada preferowania wspólnoty
* zasada solidarności finansowej
Reforma MacSharry’ego
* odejście od utrzymywania cen na rzecz dopłat bezpośrednich
* wprowadzenie systemu bezpośrednich rekompensat dochodowych (dopłat bezpośrednich)
* dopłaty bezpośrednie powiązano z obowiązkowym wyłączeniem z produkcji części użytków
rolnych, tzw. odłogowaniem (set-aside)
* poziom cen minimalnych zbliżony do poziomu światowego
* programy strukturalne dla sektora rolnego
* przeznaczenie większych środków na rozwój wsi.
Reforma Fischlera
* wprowadzenie systemu płatności jednolitych niezależnych od produkcji (decupling)
* zasada wzajemnej zgodności (cross-compliance)
* wprowadzenie zasady modulacji
* wzmocnienie II filaru WPR
* ustalenie mechanizmu dyscypliny finansowej
* rezygnacja z interwencyjnego skupu żyta
*redukcja cen interwencyjnych na rynku przy jednoczesnym utrzymaniu kwot mlecznych do
2014/15 roku
Filary WPR w Polsce:
I filar-wspólna organizacja rynku (Agencja Rynku Rolnego ARR; Europejski Fundusz Rolniczy
Gwarancji);
II filar- rozwój obszarów wiejskich (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich);
Rozwój obszarów wiejskich (ROW)
Cele: wspieranie zrównoważonego rozwoju; wspieranie rozwoju gosp. i tworzenie miejsc
pracy na wsiach;
Cztery osie priorytetów ROW:
Oś 1- konkurencyjność
Oś 2- środowisko naturalne i gospodarka rolna
Oś 3- różnicowanie gosp. wiejskiej i jakość życia
Oś 4- LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-13:
* pomoc udzielana: rolnikom, przedsiębiorcom, lokalnym samorządom, właścicielom lasów;
* przeznaczona na: budowę nowoczesnego sektora rolno-spożywczego i leśnictwa,
prowadzenia działalności w zgodzie z ochroną środowiska, rozwój kultury i zachowanie
tradycji wsi, działania na rzecz podniesienia jakości życia na wsi;
Cele: modernizacja; podwyższanie konkurencyjności i jakości, zachęcanie do ochrony
środowiska, tworzenie nowych miejsc pracy, odnowa wsi, podwyższanie kwalifikacji
rolników, polepszanie jakości życia na wsiach.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz