Wspólna polityka rolna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wspólna polityka rolna - strona 1 Wspólna polityka rolna - strona 2

Fragment notatki:

WPR wspólna polityka rolna
WPR wspólna polityka rolna; pochłania 42% budżetu UE; 56% ludzi UE mieszka na obszarach
wiejskich; 4,7% ludzi utrzymuje się z rolnictwa; tworzy 1,7% PKB Unii;
Cele: *zwiększenie wydajności(postęp techniczny, rozwój, optymalne wykorzystanie
czynników prod.)
*zapewnienie odpowiedniego poziomu życia(podniesienie indywidualnych dochodów)
*stabilizacja rynków
*gwarancja bezpieczeństwa dostaw
*zapewnienie rozsądnych cez w dostawach dla konsumentów;
Zasady: *zasada wspólnego rynku
*zasada preferowania wspólnoty
*zasada solidarności finansowej;
Historia: niedobór żywności podczac i po II wojniekonieczność importuchęć
samowystarczalnościWPR
WPR w Polsce: *I filar-wspólna organizacja rynku (Agencja Rynku Rolnego ARR; Europejski
Fundusz Rolniczy Gwarancji);
* II filar- rozwój obszarów wiejskich (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich);
Wspólna organizacja rynku: *dopłaty bezpośrednie *wspólna organizacja rynku owoców i
warzyw *wspólna organizacja rynku rybnego;
Dopłaty bezpośrednie: rekompensują obniżki cen na rynku UE; dopłata do ziemi(Jednolita
płatność obszarowa JPO- 732,06zł/ha); dopłata uzupełniająca na niektóre
uprawy(Uzupełniająca płatność obszarowa UPO- 211,80zł/ha)
Rozwój obszarów wiejskich (ROW)
Cele: wspieranie zrównoważonego rozwoju; wspieranie rozwoju gosp. i tworzenie miejsc
pracy na wsiach;
Cztery osie priorytetów ROW: *Oś 1- konkurencyjność *Oś 2- środowisko naturalne i
gospodarka rolna *Oś 3- różnicowanie gosp. wiejskiej i jakość życia *Oś 4- LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-13:
*pomoc udzielana: rolnikom, przedsiębiorcom, lokalnym samorządom, właścicielom lasów;
*przeznaczona na: budowę nowoczesnego sektora rolno-spożywczego i leśnictwa,
prowadzenia działalności w zgodzie z ochroną środowiska, rozwój kultury i zachowanie
tradycji wsi, działania na rzecz podniesienia jakości życia na wsi;
Cele: modernizacja; podwyższanie konkurencyjności i jakości, zachęcanie do ochrony
środowiska, tworzenie nowych miejsc pracy, odnowa wsi, podwyższanie kwalifikacji
rolników, polepszanie jakości życia na wsiach;
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz