Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 98

Gospodarstwo rolne a przedsiębiorstwo rolne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2275

GOSPODARSTWO ROLNE A PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE Gospodarstwo rolne produkuje na własny użytek. Przedsiębiorstwo rolne zaś na rynek. Jest to podstawowe kryterium przy odróżnianiu tych pojęć. Obecnie ani w prawie krajowym ani wspólnotowym nie istnieje

Grupy producentów rolnych i ich związki-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH I ICH ZWIĄZKI Rodzaje strukturalnych form współpracy w rolnictwie, przybierających postać osoby prawnej: 1. grupy producentów rolnych 2. rolnicze spółdzielnie produkcyjne 3.

Instrumenty prawne wsparcia rozwoju obszarów wiejskich-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672

INSTRUMENTY PRAWNE WSPARCIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Treść art. 34 Traktatu - utworzenie rolniczego funduszu orientacji i rolniczego funduszu gwarancji. Planowano stworzyć oddzielne Europejski Fundusz Rozwoju Strukturalnego, ale środki strukturalne włączono do Europejskiego Funduszu Orientacji i...

Izby rolnicze-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 665

IZBY ROLNICZE (ZADANIA, ZASADY DZIAŁANIA IZB, ORGANY IZBY, REPREZENTACJA KRAJOWA IZB, NADZÓR NAD IZBAMI) Konwencja nr 141 MOP Ustawa z 1982r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników Ustawa z 1995r. o izbach rolniczych Reprezentacja...

Materialnoprawne podstawy nabycia nieruchomości rolnych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 826

MATERIALNOPRAWNE PODSTAWY NABYCIA NIERUCHOMOŚCI (GRUNTÓW) ROLNYCH. 1. Własność Stosunek gwarantujący stabilizację stosunków w sferze rolnictwa. Umowy cywilnoprawne, umowy pozakodeksowe, dziedziczenie, zasiedzenie. 2. Prawo użytkowania wieczystego Zanikający sposób korzystania z nieruchomości. Age...

Obrót nieruchomościami rolnymi-ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI W ŚWIETLE USTAWY O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO. Ustawa z 11 kwietnia 2003r. Ustawę tą stosuje się także w razie sporządzenia umowy na podstawie wyroku wydanego w trybie art. 64 KC. Nieruchomość rolna wg ustawy: Nieruchomość rolna w rozumieniu KC z wyłączeniem nier...

Obrót rodzinny-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

OBRÓT RODZINNY. WYMIEŃ I OMÓW PODSTAWOWE JEGO FORMY. Obrót rodzinny to szczególna forma obrotu, ze względu na fakt, że między rolnikiem a następcą istnieje stosunek bliskości. Pomimo, że regulacja prawna nie wymaga, aby strony umowy darowizny pozostawały w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa pr...

Ochrona gruntów rolnych i leśnych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 784

OCHRONA (ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA) GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH Cechy gruntów rolnych: nieprzenaszalność, niepowiększalność, połączenia natury ze stałym oddziaływaniem przez człowieka. Cel ochrony: ochrona produktywności ziemi (ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych) Ochrona ilościowa (przed prze...