Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 84

Desyndykalizacja prawa pracy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1491

Desyndykalizacja prawa pracy Dotychczasowy rozwój stosunku pracy był kreowany przez rewindykację związków zawodowych , które wymuszały na ustawodawcy i pracodawcach pewne regulacje korzystając ze swojej siły, organizacji i przywilejów - wpływ...

Dyferencjacja prawa pracy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1015

Dyferencjacja prawa pracy/zróżnicowanie prawa pracy: Na ile prawo pracy powinno być zunifikowane dla wszystkich, a na ile zróżnicowane? Coraz bardziej przekonujemy się do zróżnicowania, bo okazuje się, ze unifikacja prawa pracy jest skuteczna i pożądana jedynie na pewnym poziomie(np. minimalne sta...

Partykularyzm prawny Rzeszy, zwierciadło saskie-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 861

Partykularyzm prawny Rzeszy. Zwierciadło saskie. Źródła prawa miejskiego Partykularyzm prawny Rzeszy Tzw. polityka włoska - dążenie cesarzy niemieckich do utrzymania panowania nad Włochami, zmuszało ich do wielu ustępstw na rzecz niemieckich...

Partykularyzm prawny Rzeszy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

Partykularyzm prawny Rzeszy. Zwierciadło saskie. Źródła prawa miejskiego Partykularyzm prawny Rzeszy Tzw. polityka włoska - dążenie cesarzy niemieckich do utrzymania panowania nad Włochami, zmuszało ich do wielu ustępstw na rzecz niemieckich...

Podsumowanie XVI w-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

Podsumowanie XVI w. W XVI w. prawo ewoluowało od elementów prywatno-prawnych do dominujące później elementy publiczno-prawne. Doszło do rozgraniczenia tych elementów. Wyodrębniono: prawo karne, gdzie kary miały charakter głównie publiczny, oraz prawo cywilne, o prywatno-prawnym charakterze. Nastąp...

Polska w średniowieczu-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 812

Polska w średniowieczu: Księga elbląska, Statuty Kazimierza Wielkiego, Źródła prawa miejskiego w Polsce Księga Elbląska Księga Elbląska to najstarszy spis prawa polsk...

Polska w XVI w-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

Polska w XVI w.: tendencje do unifikacji i kodyfikacji prawa polskiego (szlacheckiego). Nurt romanistyczny w Polsce i narodziny doktryny „złotej wolności” (Modrzewski, Orzechowski, Rozjusz i inni). Próby kodyfikacji. Stabilizacja zasad średniowiecznych Tendencje do unifikacji i kodyfikacji prawa po...

Porozumienie polsko-radzieckie-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

Porozumienie polsko-radzieckie o stosunkach między Armią Czerwoną a administracją polską z 26 lipca 1944 r. Zanim PKWN przybył do Polski, 26 lipca 1944 r, podpisane zostały dwa porozumienia z rządem radzieckim. Jedno z nich dotyczyło stosun...

Postępowanie doraźne w PRL-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1204

Postępowanie doraźne w PRL Dekret z listopada 1945 r. wprowadzał tzw. postępowanie doraźne. Dekret stanowił, że postępowanie doraźne odbywa się bez śledztwa, co oznaczało wyłączenie sędziego śledczego. Dochodzenie prowadził prokurator lub organy bezpieczeństwa publicznego (w zależności od pierwszeń...

Postępowanie karne w ZSRR-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1022

Postępowanie karne w ZSRR Podobnie jak inne gałęzie prawa - postępowanie karne również nie znalazło w ZSRR wystarczającego unormowania. Pewne przepisy zawarte zostały w dekretach o sądzie, a związane były raczej ze znoszeniem pewnych instytucji a nie z regulowaniem stanu prawnego. Tak więc zniesio...