Desyndykalizacja prawa pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Desyndykalizacja prawa pracy - strona 1

Fragment notatki:

Desyndykalizacja prawa pracy Dotychczasowy rozwój stosunku pracy był kreowany przez rewindykację związków zawodowych , które wymuszały na ustawodawcy i pracodawcach pewne regulacje korzystając ze swojej siły, organizacji i przywilejów - wpływ miał na to głównie sposób wykonywania pracy oparty na dużych przedsiębiorstwach i wielkich grupach pracowniczych, gdzie związki miały bardzo silne oparcie.
Ostatnio jednak związki zawodowe tracą na znaczeniu i atrakcyjności ze względu na: Rozwój usług (w sektorze usług nie funkcjonują tak bardzo związki zawodowe, bo tam jest inna forma pracy) Wzrost bogactwa społeczeństwa (coraz więcej klas średnich, które są raczej zachowawcze wobec pracowniczych zrywów). Biurokratyzacja związków zawodowych i alienacja związków zawodowych (okazuje się, że pracownicy nie utożsamiają się ze związkami, bo interes aparatu związkowego nie pokrywa się z interesem pracowników). Gwałtowny rozwój sektora prywatnego (w sektorze prywatnym raczej nie funkcjonują związki, bo inaczej to wszystko wygląda i pracodawcy starają się blokować ich powstawanie) Skutki: Zmniejsza się liczebność związków zawodowych(na całym świecie - w niektórych krajach jest to bardzo silne i stopień uzwiązkowienia wynosi mniej niż 10% pracowników)
Odchodzenie od monopolu związkowego przy reprezentacji interesu pracowników.
Czy powinna być i czy jest alternatywa dla związków zawodowych? Obecnie dostrzega się potrzebę alternatywy, co jest przeniesione również na grunt polski. Powstają więc inne niż związkowe przedstawicielstwa pracownicze(nawet ustawy przewidują możliwość innej reprezentacji, z której coraz częściej pracownicy korzystają) /np. ustawa o świadczeniach socjalnych - wypłata powinna się odbywać na podstawie regulaminu, który jest ustalony przez pracodawcę ze związkami, a jak związku nie ma to negocjacje z pracownikiem wybranym przez załoga. /np. jeśli pracodawca ma ciężką sytuację można zawiesić stosowanie kodeksu pracy, ale musi się porozumieć pracodawca ze związkami lub innym przedstawicielstwem pracowników. Zgodnie z prawem unijnym organem konsultacji są rady pracowników, które w praktyce często są powoływane w ramach związków, ale jak związków nie ma to zastępują je pozazwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze .
Związki zawodowe są wielkie i funkcjonują w postkomunistycznych przedsiębiorstwach, a w sektorze prywatnym ich znaczenie jest znikome.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz