zbiorowe prawo pracy - omówienie (IIsem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zbiorowe prawo pracy - omówienie (IIsem) - strona 1 zbiorowe prawo pracy - omówienie (IIsem) - strona 2 zbiorowe prawo pracy - omówienie (IIsem) - strona 3

Fragment notatki:

RELACJE ZBIOROWEGO PRAWA PRACY
Prawo pracy normuje nie tylko stosunek pracy ale również stosunki prawne związane z prawem pracy.
Stosunki prawne związane z relacjami przedstawicielstw pracowniczych, współdziałanie 2 stron, pracodawcy i pracowników. W tych relacjach w imieniu pracowników występuje określony podmiot, ich przedstawicielstwo:
-przedstawicielstwo związkowe
-przedstawicielstwo pozazwiązkowe - może przybrać formę instytucjonalną, w pewnych formach działania firmy może być w formie organu współzarządzającego w firmie. Np. Rada Pracownicza. Wiele przepisów przewiduje przedstawicielstwo na zasadzie doraźnej, zwłaszcza gdy nie ma przedstawicielstwa związkowego → przedstawicielstwo pozazwiązkowe ad hoc, wybrane po to by dokonać pewnej czynności, jednak nie ma nazwy, nie ma określonych kompetencji. Jeżeli ustawodawca mówi z uzgodnieniu, porozumieniu tzn że jest to decyzja uchwała podejmowana wspólnie. Jeżeli ustawa mówi po konsultacji, po porozumieniu, po zasięgnięciu opinii - oznacza to zwykłą konsultację, która może wpłynąć na decyzję pracodawcy, ale nie musi, brak stanowiska wiążącego. Jest to ważne dla scharakteryzowania różnych relacji.
Ustawy dotyczące tej materii:
-Kodeks Pracy → podstawowe zasady pracy [wywołanie problemu i odesłanie do ustaw pozakodeksowych]
-3 Ustawy z 23.05.1991 o związkach zawodowych, o organizacjach pracodawców, o rozwiązywaniu sporów zbiorowych → 3 ustawy wiążące się ze sobą
-o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, dość istotna zmiana w ustawie → lipca 2009
Poprzez udział przedstawicielstw dokonuje się tworzenia prawa pracy. Te organy zwłaszcza przedstawicielstwo związkowe bierze udział w kontrolowaniu prawa pracy, wyrażaniu interesów poszczególnych osób czy też zbiorowości. Wolność zrzeszania się, konwencja nr 87 MOP zarówno pracowników jak i pracodawców.
Konwencja gdy mówi o wolności koalicji, wolności zrzeszania się odnosi się do obu stron zarówno pracowników jak i pracodawców. Kwestie w ustawach ujęte są podobne, istnieje pewna równoległość.
Ustawa mówi o dwóch rodzajach prawa koalicji:
-pełne prawo kolacji - prawo tworzenia związków i wstępowania do nich
-ograniczone prawo koalicji - prawo wstępowania do związków np. emeryci, renciści, bezrobotni, chałupnicy
Jeżeli chodzi o przynależność emerytów rencistów odsyła do odpowiednich statutów. Prawo koalicji przez wiele dziesiątków lat przysługiwało tylko pracownikom. KONWENCJE MOP-owskie dopuszczają w odniesieniu do pewnych grup społecznych, zawodowych ograniczenie prawa koalicji.

(…)

… sekcji będą uwzględniani w grupie tylko do 100tys.
Te wymagania spełniają tylko 3 ogólnokrajowe organizacje związkowe:
-Solidarność
-Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
-Forum Związków Zawodowych Każda z nich ma powyżej 300 tys pracowników, i ich pracownicy są zatrudnieni w większości sekcji u różnych pracodawców.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz