Zakladowa organizacja zwiazkowa - omówienie(IIsem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakladowa organizacja zwiazkowa - omówienie(IIsem) - strona 1

Fragment notatki:

ZAKŁADOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA rozdział 4 Szczebel zakładu pracy, szczebel danego pracodawcy, organizacja działająca w danym zakładzie u danego pracodawcy. Praktyka pokazuje że zoz może działać w 2 formach: 1)zoz może być zakładowym związkiem zawodowym - powstał dla pracowników danego zakładu 2)zoz w większości przypadków to komórki organizacyjne, części związków ponadzakładowych, może on w swoim statucie przewidywać, że do niego zapisywać mogą się pracownicy różnych zakładów, ale też zakładów danej branży. Jeżeli do tego związku ponadzakładowego chcą się zapisać pracownicy danego zakładu, to nie tworzą związku ale komórkę, część związku ponadzakładowego. Nie musi ona być rejestrowana w KRS, ale jest rejestrowana w zakresie danego związku. Nie jest odrębnym związkiem zawodowym, ale jest częścią związku ponadzakładowego. Jeżeli mamy do czynienia z zoz która nie jest odrębnym związkiem a jest częścią związku ponadzakładowego to na ogol statuty tych związków przewidują możliwość utworzenia zoz. Art.25 indeks 1, uprawnienia zoz przysługują tylko takiej organizacji która zrzesza co najmniej 10 pracowników u jednego pracodawcy.
Art. 34 wymóg nie dotyczy jednego pracodawcy, ale w skrajnej sytuacji może być tak że zoz zatrudnia 10 pracowników u 10 pracodawców. Wszystkie uprawnienia organizacji zakładowej przysługują organizacji międzyzakładowej. Pewnej grupie działaczy, członkom zarządów ustawa mówi, że wszyscy członkowie są chronieni. MOP art.32 przedstawicielstwa pracy powinny korzystać z ochrony. Ochrona działaczy ujęta jest w 10 odrębnych przepisach, polega ona na tym, że: -nie można dać wypowiedzenia, bez zgody zarządu -max ilość osób której można przyznać ochronę -kryterium wielkości organizacji związkowej, im liczniejsza organizacja, tym więcej osób chronionych, aby tę ochronę zastosować w praktyce zarząd zakładowej organizacji pracy musi podjąć uchwałę i powiadomić o niej pracodawcę [uchwała, że np. dane 5 osób jest chronionych] jeżeli pracodawca o niej nie wie, nie musi pytać, chroniony jest tylko przewodniczący] Działaczowi związkowemu przysługuje prawo zwolnienia doraźnego w sytuacji kiedy musi załatwić jakąś sprawę zbiorową. Art. 31 UoZZ
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz