Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 83

Rodzaje drgań - ćwiczenia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Biofizyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2450

RODZAJE DRGAŃ Drgania normalne : jest to jednoczesny ruch wszystkich zrebów atomowych molekuły odbywajacy sie z jednakowa czestoscia i zgodnie w fazie Nadtony : wielokrotnosci tonów podstawowych , ale nale_y pamietac _e oscylacji anharmon...

Układ nastrzykowy chromatografia gazowa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Biofizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1379

Układ nastrzykowy chromatografia gazowa - Tradycyjny układ nastrzykowy składa się zwykle z  membrany , którą nakłuwa się igłą specjalnej strzykawki chromatograficznej oraz odparo...

Paremie - wykład z łacina

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Łacina
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2058

PAREMIE: 1. SCIRE LEGES NON HOC EST VERBA EARUM TENERE, SED VIM AC POTESTANTEM - znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie OBJ: w przepisach powinniśmy szukać sensu a nie trzymać się scisle słów 2. LEX LEGE TOLLITUR - ustawę uchyla się ustawą OBJ: ustawę moż...

Cechy i przesłanki odpowiedzialności materialnej pracowników

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

CECHY CHARAKYTERYSTYCZNE I PRZESŁANKI WSPÓLNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ PRACOWNIKÓW. Wspólna odpowiedzialność materialna pracowników uregulowana jest w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie. Jest to odpowiedzialność, któ...

Mienie powierzone pracownikowi

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 812

CO TO JEST MIENIE POWIERZONE PRACOWNIKOWI Z OBOWIĄZKIEM ZWROTU/WYLICZENIA SIĘ. JAKIE SĄ PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIE? Przesłankami odpowiedzialności za powierzone mienie są wg KP: - powierzenie mienia z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się, - szkoda w powierzonym mieniu. Przesłankami...

MOP - co to jest i jakie akty wydaje

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1701

CO TO JEST MOP I JAKIE AKTY WYDAJE? Międzynarodowa Organizacja Pracy - MOP ( ang. International Labour Organization - ILO, franc. Organisation Internationale du Travail - OIT, hiszp. Organización Internacional del Trabajo ...

Co to jest praca

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Co to jest praca? Praca w rozumieniu dyscypliny prawa pracy to: Praca człowieka, ale aspekt techniczny pracy nie jest tak całkowicie obojętny (cały dział bhp opiera się na aspekcie technicznym pracy). Praca w rozumieniu czynnościowym - chodzi o wykonywanie pracy, a nie jej wykonanie, chodzi o sam p...

Czas pracy - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 987

Czas pracy Na przełomie lat XIX i XX związki zawodowe i partie polityczne wzniecały walkę o 8-godzinny dzień pracy - w 1 maja 1886 w Chicago w zamieszkach strzelano do demonstrantów, kilku z nich zabito - w 1890 na pamiątkę tego dnia ustanowiono dzień 1 maja Świętem Pracy. Regulacja polska: W 1919 ...

Definicje miar czasu pracy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 952

Definicje miar czasu pracy Definicje określające czas pracy: Dzień - to dzień kalendarzowy od 0.00 do 24.00. Doba - 24 kolejne godziny od godziny w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z rozkładem. Tydzień - 7 kolejnych dni kalendarzowych od dnia rozpoczynającego okres rozliczeniowy. Okres roz...

Deregulacja- wykład z prawa pracy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406

Deregulacja/dereglamentacja prawa pracy(prekursorem była Margaret Thatcher) Gwałtowny rozwój prawa pracy, a zwłaszcza umacnianie się związków zawodowych i nadawanie uprawnień pracownikom spowodowało, że nadmiar przywilejów i ustawodawstw...