Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 62

Racjonalizacja reakcji karnoskarbowej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

Racjonalizacja reakcji karnoskarbowej - priorytet represji majątkowej i celu egzekucyjno kompensacyjnego. Zasada priory­tetu celu egzekucyjno-kompensacyjnego przed represją Charakter represji ma odpowiadać charakterowi czynu i motywów sprawców. Stanowi punkt wyjścia do osiągnię­cia celu prewencyjn...

Rodzaje i funkcje błędu w prawie karnym skarbowym - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1925

Rodzaje i funkcje błędu w prawie karnym skarbowym Karniści definiują ogólne pojęcie błędu jako niezgodne z rzeczywistoś­cią jej odbicie w świadomości człowieka. Inaczej mówiąc, jest to różnica pomiędzy obiektywną rzeczywistością a jej odzwierciedleniem w świado­mości człowieka. Wówczas mówi się o ...

Specyficzna karnoskarbowa konstrukcja czynnego żalu - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

Specyficzna karnoskarbowa konstrukcja czynnego żalu. Okoliczności wyłączające karalność przestępstwa lub wykroczenia skarbowego wynikają z przepisów postanawiających, że w sytuacjach w nich określonych sprawca nie podlega karze. Okoliczności te zasadni­czo zachodzą już po popełnieniu przestępstwa lu...

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (katalog praw, protokoły dodatkowe). Daje prawo jednostce do zaskarżania państwa na forum międzynarodowym - mogą z tego prawa korzystać wszystkie osoby będące pod jurysdykcją państwa - strony EKPCz (nie tylko na jego terytorium,...

Europejski Bank Centralny - skład i kompetencje - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

Europejski Bank Centralny skład kompetencje (art. 282-284 TFUE). Skład: Rada Prezesów: 6 członków EBC + 16 prezesów banków centralnych, które przyjęły euro Zarząd: 6 członków: Prezes EBC, v-ce prezes, 4 członków mianowanych prze...

Komisja - skład, struktura wewnętrzna, kompetencje - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

Komisja skład struktura wewnętrzna kompetencje (art. 244-250 TFUE). Skład: 27 członków, po jednym na każde państwo członkowskie. Od 2014 roku ma się składać z takiej liczby członków (w tym przewodniczący i Wysoki Przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa), która odpowiada...

Konstytucja RP a prawo stanowione przez organizacje międzynarodowe - o...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 840

Konstytucja RP a prawo stanowione przez organizacje międzynarodowe. Art. 90 ust. 1 - RP może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach; Art. 91 ust. 2 - Ratyfikowana umowa międz...

Parlament Europejski - skład, struktura wewnętrzna, kompetencje - wykł...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917

Parlament Europejski skład struktura wewnętrzna kompetencje (art. 223-234 TFUE). Skład: obecnie - 736 deputowanych; od 2014 r. - 751 deputowanych + przewodniczący, wybieranych na 5 letnią kadencję w powszechnych wyborach, mandaty dzielone w oparciu o degresywną proporcjonalność, na kraj max. 96, mi...

Rada Europy - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 854

RADA EUROPY. Geneza. 1947 r. - na Kongresie Europejskim w Hadze postanowiono powołać do życia RE - mającą być zalążkiem instytucjonalnym do stworzenia rządu europejskiego (co nie doszło do skutku w związxku z protestem Wielkiej Brytanii i krajów skandynawskich). Przyczyny powstania. Odbudowanie p...