Komisja - skład, struktura wewnętrzna, kompetencje - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komisja - skład, struktura wewnętrzna, kompetencje - wykład - strona 1 Komisja - skład, struktura wewnętrzna, kompetencje - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Komisja skład struktura wewnętrzna kompetencje (art. 244-250 TFUE).
Skład: 27 członków, po jednym na każde państwo członkowskie. Od 2014 roku ma się składać z takiej liczby członków (w tym przewodniczący i Wysoki Przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa), która odpowiada 2/3 liczby państw członkowskich, chyba że RE zadecyduje jednomyślnie o zmianie tej liczby.
Procedura powoływania wedle TL:
RE większością kwalifikowaną przedstawia kandydata na funkcję przewodniczącego KE.  Większością głosów członków wybiera PE kandydata RE, jeżeli nie, to do miesiąca przedstawia nowego kandydata wybieranego przez PE z tą samą procedurą.  Rada przyjmuje listę pozostałych osób, które proponuje mianować członkami KE.  Przewodniczący, Wysoki przedstawiciel…, pozostali członkowie KE podlegają kolegialnie zatwierdzeniu w drodze głosowania przez PE  RE mianuje komisję większością kwalifikowaną.
Kadencja: 5 lat, wielokrotnie odnawialna.
Struktura wewnętrzna:
Kolegium - ogół komisarzy na czele z Przewodniczącym KE.
Służby administracyjne - wśród których kluczową rolę pełni Sekretariat Generalny KE.
Dyrekcje generalne: dzielą się na dyrekcje, te na referaty (wydziały). Podlegają poszczególnym komisarzom.
Kompetencje:
Kompetencje w zakresie stanowienia prawa wspólnotowego - inicjatywa prawodawcza, stanowi prawo pochodne samoistnie albo na mocy upoważnienia udzielonego przez Radę;
Kontrolne - KE jest strażniczką traktatów, posiada czynną legitymację procesową przed ETS;
W sferze zewnętrznej - np. reprezentowanie UE na konferencjach, negocjowanie umów. 2
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz