Instytucje Europejskie

note /search

Skarga o stwierdzenie nieważności wspólnotowych aktów prawnych - omówi...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1400

Skarga o stwierdzenie nieważności wspólnotowych aktów prawnych. Celem tego postępowania jest poddanie tych aktów kontroli pod względem legalności. Orzeczenie sądu ma charakter konstytutywny - jego efektem jest unieważnienie sprzecznego z prawem wspólnotowym aktu prawnego. Podstawy unieważnienia: a...

Traktat z Nicei

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1001

Traktat z Nicei - data przyjęcie, główne założenia podpisany w lutym 2001r., z powodu przedłużających się procedur ratyfikacyjnych wszedł w życie dopiero 1 lutego 2003r. Miał uregulować kwestie, które nie zostały rozstrzygnięte przez Trakt...

Traktat z Maastricht

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 931

Traktat z Maastricht - data przyjęcie, główne założenia oficjalnie Traktat o Unii Europejskiej wszedł w życie1 listopada 1993 roku po przeprowadzonych referendach w 12 krajach członkowskich.  Utworzenie Unii Europejskiej, jako wspólnoty gospodarczej i politycznej, opartej na trzech filarach (charak...

Hierarchia aktów prawa UE

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 987

Hierarchia aktów prawa UE -nie ma jej oficjalnie - Prawo pochodne nie może być sprzeczne z pierwotnym dzieli akty na -traktat lizboński wprowadza elementy hierarchii: dzieli akty na ustawodawcze i nieustawodawcze (delegowane i wykonawcze...

Traktat z Amsterdamu

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Traktat z Amsterdamu - data przyjęcie, główne założenia ustanowiony na posiedzeniu Rady Europejskiej, wszedł w życie 1 maja 1999r, zmieniający Traktat o UE. Nie sprostał zasadniczemu wyzwaniu. Zmiany instytucjonalne były nieznaczne: ustalenia liczby posłów do

Cele i zadania RE-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 567

Cele i zadania RE. Są one sformułowane w statucie bardzo ogólnie. Zostały one zdefiniowane w art. 1 oraz art. 3 statutu RE. Rada Europy została utworzona, aby: - chronić prawa człowieka, bronić demokracji parlamentarnej i rządów prawa, - rozwijać porozumienia o zasięgu kontynentalnym w celu ujednol...

Cele Unii Europejskiej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 679

Cele Unii Europejskiej. określa je art. 2 TUE, cele gospodarcze - popieranie postępu gospodarczo - społecznego, wysokiego poziomu zatrudnienia, osiągnięcie trwałego i zrównoważonego rozwoju (środki realizacji: utworzenie rynku wewnętrznego, unii gospodarczo-walutowej docelowo z jedną walutą), umac...

Członkostwo UE-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

Członkostwo UE (przyjęcie, wstąpienie, wykluczenie). Przyjęcie: każde państwo europejskie może się ubierać o przyjęcie do UE, pod warunkiem, że przestrzega zasad wynikających z art. 6 ust. 1, a więc zasad: wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód oraz zasady rządów pr...

Działalność RE na rzecz edukacji i kultury-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

Działalność RE na rzecz edukacji i kultury. Obejmuje: popieranie rozwoju europejskiej tożsamości kulturowej, poszerzanie europejskiej tożsamości kulturowej, formułowanie polityki dotyczącej dziedzictwa kulturalnego, określenie podst...

Działalność RE w dziedzinie prawa europejskiego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

Działalność RE w dziedzinie prawa europejskiego. RE ogrywa bardzo istotną rolę w kształtowaniu wspólnego ustawodawstwa europejskiego. Odegrała ona ważną rolę w opracowaniu wielu porozumień europejskich i przyczyniła się do harmonizacji europejskich systemów prawnych, używając dwóch form instrumentó...