Członkostwo UE-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Członkostwo UE-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Członkostwo UE (przyjęcie, wstąpienie, wykluczenie).
Przyjęcie: każde państwo europejskie może się ubierać o przyjęcie do UE, pod warunkiem, że przestrzega zasad wynikających z art. 6 ust. 1, a więc zasad: wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód oraz zasady rządów prawa. Państwo przystępujące do Unii musi przyjąć cały dotychczasowy dorobek Wspólnot obejmujący prawo pierwotne i wtórne, a także cele wyznaczone na przyszłość. Wniosek o przyjęcie do Unii państwo składa do Rady, która decyduje o przyjęciu danego państwa jednomyślnie, po zasięgnięciu opinii Komisji i uzyskaniu zgody PE (bezwzględna większość głosów). Dokumenty przystąpienia obejmują: traktat przystąpienia i akt przystąpienia.
Wystąpienie: mimo, że Traktat nie przewiduje takiej możliwości, niewątpliwie państwo ma do tego prawo za zgodą wszystkich pozostałych państw członkowskich.
Wykluczenie: takiej możliwości Traktat także nie przewiduje; ale UE może się powoływać na art. 60 Konwencji Wiedeńskiej o prawie traktatów. Traktat Amsterdamski wprowadził natomiast możliwość zawieszenia państwa członkowskiego w korzystaniu z pewnych praw, w wyniku poważnego i uporczywego naruszenia przez państwo członkowskie zasad wymienionych w art. 6 ust.1. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz