Racjonalizacja reakcji karnoskarbowej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Racjonalizacja reakcji karnoskarbowej - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

Racjonalizacja reakcji karnoskarbowej - priorytet represji majątkowej i celu egzekucyjno kompensacyjnego. Zasada priory­tetu celu egzekucyjno-kompensacyjnego przed represją
Charakter represji ma odpowiadać charakterowi czynu i motywów sprawców.
Stanowi punkt wyjścia do osiągnię­cia celu prewencyjnego i kompensacyjnego, wraz z uzupełniającą zasadą pozbawienia sprawcy korzyści z popełnionego przestępstwa skarbowego
Literatura karnoskarbowa rozróżnia cel egzekucyjny od kompensacyjnego celu reakcji karnoskarbowej.
Pierwszy z nich ujmuje jako skłonienie sprawcy do wykonania obowiązku publicznoprawnego względem Skar­bu Państwa
Drugi jako wymierzenie sprawcy dolegliwości, która może też mieć charakter rekompensaty za wyrzą­dzoną szkodę.
Należnością uszczuploną jest kwota, od któ­rej uiszczenia lub zadeklarowania zobowiązany się uchylił Nieuiszczony podatek staje się zaległością, od której li­czy się odsetki, a wpłaty niepokrywające całości tych sum, zaliczane są ex legę proporcjonalnie na rzecz zaległości i odsetek, co oznacza, że wpłata całej sumy odpowiadającej niewpłaconemu w terminie podatkowi nie będzie w istocie, i to z mocy prawa, oznaczała uiszczenia całej uszczuplonej należności
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz