Rada Europy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rada Europy - wykład - strona 1 Rada Europy - wykład - strona 2 Rada Europy - wykład - strona 3

Fragment notatki:

RADA EUROPY. Geneza.
1947 r. - na Kongresie Europejskim w Hadze postanowiono powołać do życia RE - mającą być zalążkiem instytucjonalnym do stworzenia rządu europejskiego (co nie doszło do skutku w związxku z protestem Wielkiej Brytanii i krajów skandynawskich).
Przyczyny powstania.
Odbudowanie pozycji Europy na świecie
Problem niemiecki
Problem ZSRR i komunizm
Utrzymywanie pokoju w Europie
Podstawa prawna funkcjonowania.
Traktat z 5 V 1949 r. (Statut Rady Europy).
Poszerzanie składu członkowskiego.
Początkowo w skład RE wchodziło 10 krajów Europy Zachodniej. W 1989 r. było ich już 23, a prawdziwy "boom" nastąpił po upadku "Żelaznej Kurtyny". Obecnie w skład RE wchodzi 47 państw, a ostatnim przyjętym jest Czarnogóra (maj 2007). Nabycie członkostwa następuje na zaproszenie Komitetu Ministrów, za zgodą 2/3 jego członków, po uzyskaniu opinii Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
Kryteria nabycia statusu członka.
Zgodnie z art. 3 Statutu, państwo musi uznać zasadę praworządności i zasady ochrony praw człowieka i demokracji parlamentarnej (stwierdzane jest to na podstawie zdolności państwa do przyjęcia EKPCz). Państwo musi być z szeroko rozumianej (polityczno-etnicznie, nie geograficznie) Europy.
Wykluczenie, zawieszenie, wystąpienie.
Zawieszenie: państwo które nie uregulowało kwestii finansowych decyzją Komitetu Ministrów (2/3 głosów) na okres, w którym zobowiązania te pozostają nieuzupełnione, może być zawieszone w prawach reprezentacji w ZP i KM.
Wykluczenie: państwo naruszające przepisy art. 3 Statutu zostaje zawieszone w prawach i wezwane przed KM do wystąpienia z Rady Europy (zgodnie z artykułem 8 Statutu).
Wystąpienie: po upływie roku finansowego, jeśli zawiadomienie złożone Sekretarzowi Generalnemu w pierwszych 9 miesiącach tego roku. Jeśli w ostatnich 3, to z upływem następnego roku finansowego. Na wniosek państwa.
Przystąpienie Polski.
26.XI.1991 - jako 25 państwo w RE.
Jest stroną 54 konwencji.
Cele.
Osiąganie związku między jej członkami dla ochrony i popierania ideałów i zasad, które stanowią ich wspólne dziedzictwo, oraz dla przychylenia się do ich postępu gospodarczego i społecznego, co następuje poprzez wspólne działania, zawieranie umów (porozumień) między członkami RE i omawianie wspólnych problemów.
Instrumenty prawne realizacji celów.
RE to org. koordynacyjna - nie może nic narzucić państwu członkowskiemu bez jego woli. Realizuje cele poprzez wydawane przez KM rekomendacje adresowane do rządów państw członkowskich oraz konwencje, które stają się wiążące po ich podpisaniu i ratyfikacji przez państwa członkowskie.

(…)

… rekomendacje adresowane do rządów państw członkowskich oraz konwencje, które stają się wiążące po ich podpisaniu i ratyfikacji przez państwa członkowskie.
Struktura wewnętrzna.
Organy statutowe: Komitet Ministrów, Zgromadzenie Parlamentarne (w Statucie: Zgr. Doradcze), Sekretariat.
Organy pozastatutowe: Europejski Trybunał Praw Człowieka, Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy, Komisarz Praw Człowieka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz