Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 12

Fizjologia wysiłku człowieka cz.1

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Andrzej Klimek
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2394

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ...

Fizjologia wysiłku człowieka cz.2

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Andrzej Klimek
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2100

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ...

Fizjologia sportu cz.2

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Andrzej Klimekrof
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3227

pdf zajmuje 13 stron i zawiera materiał z zakresu fizjologii sportu. Jest to część przedmiotu fizjologia człowieka, który wykładają dr. Tomasz Pałka oraz prof. dr hab. Andrzej Klimek na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Notatka zawiera zagadnienia takie jak: wydolność aerobowa (tlenowa):...

Fizjologia sportu cz.3

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Andrzej Klimekrof
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2338

Jest to część przedmiotu fizjologia człowieka, który wykładają dr. Tomasz Pałka oraz prof. dr hab. Andrzej Klimek na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Plik wyjaśnia takie tematy jak: termoregulacja, typy termoregulacji, ośrodek termoregulacji, termoreceptory, termoefektory, zyskiwanie i...

Biomechanika - wykłady cz.3

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr inż. Leszek Nosiadek
 • Biomechanika
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3584

Budowa i rodzaje mięśni  Tkanka mięśniowa charakteryzuje się zdolnością do kurczenia się i rozkurczania (!) Powstaje z mezenchymy (która powstaje z mezodermy)  W mięśniu wyróżniamy:     elementy czynne – kurczliwe (wytwarzają siłę – napęd) => komórki mięśniowe  (włókna mięśniowe – miocyty) ...

Badanie siły tarcia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Fizyka
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2422

BADANIE SIŁY TARCIA 1) Co to jest tarcie? Tarcie jest to zjawisko fizyczne dyssypacji(rozproszenia) energii kinetyczne na ciepło. To całość zjawisk fizycznych towarzyszących przemieszczaniu się względem siebie dwóch ciał fizycznych (tarcie zewnętrzne) lub elementów tego samego ciała (tarcie wewn...

Traktat z Nicei

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

Traktat z Nicei - data przyjęcie, główne założenia podpisany w lutym 2001r., z powodu przedłużających się procedur ratyfikacyjnych wszedł w życie dopiero 1 lutego 2003r. Miał uregulować kwestie, które nie zostały rozstrzygnięte przez Trakt...

Pozaumowne podstawy nawiązania stosunku pracy - Mianowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2520

Pozaumowne podstawy nawiązania stosunku pracy Mianowanie Mianowanie najczęściej występuje w szeroko rozumianej służbie publicznej: administracja państwowa i samorządowa, placówki oświatowe, organy kontrolne Ustawy: Karta praw nauczyciela ustawa o szkolnictwie wyższym ustawa o prokuraturze usta...

Krajowa Rada Sądownictwa i jej zadania

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1274

Krajowa Rada Sądownictwa Zadania: Zasadnicze zasadnie: strzeżenie niezawisłości sędziowskiej strzeżenie niezależności sędziów Głównym zadanie - kreacja składów sędziów Poza tym zadania szczegółowe określa KRSU Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. K...

Pojęcie systemu prawa - Akt prawny

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1610

Pojęcie systemu prawa System - to taki zbiór jednostek (elementów) o pewnych cechach, między którymi występują określone relacje (powiązania), sprzężenia, oddziaływania, współzależności. Zgodnie z obiegowymi twierdzeniami funkcjonującymi w nauce , prawo obowiązujące w danym państwie jest charakter...