Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 13

Metodologia Badań Politologicznych, ćwiczenia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zbigniew Kantyka
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 1701
Wyświetleń: 7469

Z jej treści dowiemy się więcej o takich zagadnieniach, jak: syntaktyka, rola paradygmatów w rozwoju nauki, cechy teorii naukowej, hipotetyzm idealizacyjny, założenie o racjonalności, an...

Skrócony czas pracy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 616

Skrócony czas pracy Nie jest określony wprost jako system czasu prac y - stosuje się go w przypadku prac szczególnie szkodliwych dla zdrowia lub przy pracy monotonnej. Skrócony czas pracy polega na tym, że ustala się przerwy wliczane do czasu pracy lub obniża się normy dobowe. Wykaz prac, przy któr...

Pojęcie stosowania prawa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1323

Pojęcie „stosowania praw” - rozumiane jest różnie . Ze stosowaniem prawa mamy do czynienia wtedy, gdy jakiś podmiot na podstawie norm generalnych i abstrakcyjnych określa skutki prawne jakiegoś faktu, wydając decyzję indywidualną w rozstrzyganej sprawie. Problem pojawia się, gdy chodzi o podmiot st...

Psychopatologia - wykład 4

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Justyna Trepka-Starosta
 • Psychopatologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2352

Cały materiał składa się z 4 zeskanowanych stron pisanych komputerowo. W notatce opisane zostały następujące zagadnienia: ADHD, nieuwaga, brak uwagi - klasyfikacja wg ICD-10, nadmierna aktywność - klasyfikacja wg ICD-10, impulsywność - klasyfikacja wg ICD-10, zakres pamięci operacyjnej u dzieci z A...

Psychopatologia - wykład 5

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Justyna Trepka-Starosta
 • Psychopatologia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2191

Cały materiał składa się z 5 zeskanowanych stron pisanych komputerowo. W notatce opisane zostały następujące zagadnienia: charakterystyka rodzin ze specyficznymi problemami wg ICD-10 i DSM-IV, typy anoreksji, granice i więzi, struktura - hierarchia...

Psychopatologia - wykład 6

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Justyna Trepka-Starosta
 • Psychopatologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2268

Cały materiał składa się z 5 zeskanowanych stron pisanych komputerowo. W notatce opisane zostały następujące zagadnienia: wzory międzypokoleniowe, model White'a, ujęcie transgeneracyjne - opresji podzialnych poglądów, badania prowadzone przez Humpreya, Józefika, Iniewicza, Namysłowskiej, charaktery...

Psychopatologia - wykład 7

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Justyna Trepka-Starosta
 • Psychopatologia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2023

Cały materiał składa się z 3 zeskanowanych stron pisanych komputerowo. Temat wykładu brzmiał: Charakterystyka rodzin ze specyficznymi problemami - zaburzenia psychosomatyczne. W notatce opisane zostały następujące zagadnienia: zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia pod postacią somatyczną,

Psychopatologia - wykład 9

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Justyna Trepka-Starosta
 • Psychopatologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1575

Cały materiał składa się z 5 zeskanowanych stron pisanych odręcznie i komputerowo. W notatce opisane zostały następujące zagadnienia: stadia schematu przemocy (podejrzenie, rozpoznanie, zalecenia, zapobieganie, przemoc, agresja reakcją na frustrację, agresja jako zachowanie naśladowcze, agresja jak...

Diagnoza psychologiczna - wykład 4

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Agnieszka Pasztak
 • Diagnoza psychologiczna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3591

Tematem wykładu było diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży, specyficzne problemy. W notatkach opisane zostały następujące zagadnienia: specyfika kontaktu psycholog - dziecko, wykorzystanie testów w diagnozie dzieci, zasady stosowania testów w badaniach psychologicznych dzieci, problem głębokie...

Diagnoza psychologiczna - wykład 6

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Agnieszka Pasztak
 • Diagnoza psychologiczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3262

Tematem wykładu było kompetencje w diagnozowaniu. W notatkach opisane zostały następujące zagadnienia: składowe kompetencji psychologicznych, kompetencja diagnostyczna, fundamentalne kompetencje, umiejętności techniczne diagnosty, podstawowe elementy