Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 11

Dzieci niewidome i niedowidzące - referat na ćwiczenia z psychologii k...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jadwiga Kamińska-Reyman
Pobrań: 175
Wyświetleń: 5677

Temat referatu brzmi: Dzieci niewidome i niedowidzące. W referacie tym można znaleźć opis takich zagadnień jak: dysfunkcje narządu wzroku, podział PZN, sprawność funkcji wzrokowych w ocenie funkcjonalnej narządu wzroku, wady refrakcji, zaburzenia motoryki oczu, najcześciej występujące schorzenia wz...

Prezentacja - mózgowe porażenie dziecięce

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jadwiga Kamińska-Reyman
Pobrań: 119
Wyświetleń: 6636

Jest to prezentacja multimedialna (format ppt), składająca się z 22 slajdów. Tematem prezentacji jest mózgowe porażenie dziecięce. Dzięki tej prezentacji można dowiedzieć się czym jest mózgowe porażenie dziecięce, jakie są przyc...

Monitorowanie uczenia się - praca zaliczeniowa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • mgr Katarzyna Herda
 • Pedagogika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 3374

Praca opiera się głównie na pozycji "Program Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej w klasach I-III Z Ekoludkiem W Szkole" H. Kitlińskiej-Pięty. Zagadnienia pojawiające się w pracy to między innymi: płaszczyzny integracji, przewidywane osiągnięcia ucznia, test sprawdzający umiejętności uc...

Monograficzne opracowanie liczb w klasie pierwszej - referat

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Barbara Majkut-Czarnota
 • Metodyka edukacji matematycznej
Pobrań: 1232
Wyświetleń: 8029

Monograficzne opracowanie liczb w klasie pierwszej. Notatka na zajęcia, które prowadzi dr Barbara Majkut Czarnota. Problematyka podjęta w pracy to między innymi: kwestia liczb i cyfr, jaka jest różnica między liczbą i cyfrą, poznanie liczb w klasie pierwszej, aspekty rozpatrywania liczby, aspekt ka...

Wprowadzenie litery C - konspekt zajęć

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Eugenia Rostańska
 • Metodyka edukacji polonistycznej
Pobrań: 2044
Wyświetleń: 36253

Tematem zajęć jest "Poznajemy koleją literkę ?C? jak Cecylia.? - konspekt dla nauczycieli nauczania początkowego. W notatce zawarto: cel ogólny, cele operacyjne, co uczeń powinien wiedzieć po zajęciach, co uczeń powinien potrafić po zajęciach, metody, środki dydaktyczne. Kolejne etapy za...

Tworzenie folderów - konspekt zajęć

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Marcin Musioł
 • Metodyka nauczania informatyki
Pobrań: 168
Wyświetleń: 5460

W treści notatki następujące części: cele, cel ogólny, cele operacyjne, co uczeń powinien wiedzieć, co uczeń powinien umieć, plan lekcji (obszerna tabela), czynności organizacyjne, sprawdzenie wiedzy, sprawdzenie pracy domowej, wprowadzenie do nowego tematu lekcji, realizacja treści nowego tematu, ...

Dokument w prawie - opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Marek Leśniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2051

  Dokument   w   prawie aecjusz@interia.eu      Prawo a dokumenty    Dokument â€“ w polskim systemie prawnym brak jest definicji wspólnej dla wszystkich  obszarów prawa. Brak jest takiej definicji sformułowanej w języku prawnym.  Język prawny  Język prawniczy  Język aktów prawnych  Jęz...

Układ mięśniowy i nerwowy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Andrzej Klimek
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2751

Ponadto: układ nerwowy: receptory, synapsa, budowa łuku odruchowego, rodzaje odruchów, układ nerwowy centralny i obwodowy, podział włókien nerwowych, rola rdzenia kręgowego i mózgowia, układ nerwowy somatyczny i wegetatywny, irradiacja. Notatka pozwoli na usystematyzowanie i uzupełnienie wied...

Układ oddechowy i krążenia człowieka

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Andrzej Klimek
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3668

W środku notatki znajdziecie takie pojęcia jak: Krew - funkcje krwi, fizyczne i chemiczne właściwości, skład, liczba hematokrytowa, proces krzepnięcia krwi, rola ciśnienia osmotycznego, onkotycznego i hydrostatycznego, odczyn Biernackiego (OB), grupy krwi; Układ krążenia: budowa serca, różni...