Układ oddechowy i krążenia człowieka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3899
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układ oddechowy i krążenia człowieka - strona 1

Fragment notatki:W środku notatki znajdziecie takie pojęcia jak:
Krew - funkcje krwi, fizyczne i chemiczne właściwości, skład, liczba hematokrytowa, proces krzepnięcia krwi, rola ciśnienia osmotycznego, onkotycznego i hydrostatycznego, odczyn Biernackiego (OB), grupy krwi;
Układ krążenia: budowa serca, różnice w budowie mięśniówki serca i mięśni szkieletowych, układ przewodzący serca, automatyzm pracy serca, rodzaje naczyń krwionośnych, prawo Starlinga, objętość wyrzutowa i pojemność minutowa serca, EKG;

Układ oddechowy - całkowita pojemność płuc i jej składowe, drogi oddechowe, mechanizm wentylacji płuc, wentylacja minutowa płuc, analiza gazów oddechowych, omówienie warunków ATPS, BTPS, STPD, wzór Needhama, Vesta, regulacja oddychania, oznaczanie minutowego poboru O2 i minutowego wydalania CO2.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(…)

… stwierdzanego w danej krwi do stwierdzonej ilości erytrocytów też wyrażonej
w % normy.
WB = 100% hemoglobiny / 100% erytrocytów
Za normę przyjmuje się 16 g hemoglobiny w 100 ml, za 100% erytrocytów przyjmujemy 5
mln/mm³ krwi.
Układ krążenia
Budowa serca
Serce jest zbudowane z mięśni poprzecznie prążkowanych typu sercowego, otoczone jest
osierdziem. Kształtem przypomina stożek, posiada podstawę i koniuszek…
… z zewnątrz będzie normalnie pracował
- serce zbudowane jest z komórek mięśniowych roboczych oraz tworzących układ
bodźcoprzewodzący
- unerwione jest przez autonomiczny układ nerwowy, wywierający na serce wpływ
modulujący (nie inicjuje czynności serca, ale przyspiesza, bądź zwalnia rytm jego pracy)
Cykl pracy serca
Cykl pracy serca trwa ok. 0,8 sek.
Faza pauzy – przerwa między skurczami (ok. 0,3 sek…

 protrombina w obecności jonów Ca2+ i trombokinazy płytkowej przechodzi w
trombinę
 trombina powoduje wytrącenie fibryny z fibrynogenu
Fizjologiczny czas krzepnięcia krwi wynosi 6-8 minut.
Rola ciśnienia osmotycznego, onkotycznego i
hydrostatycznego – filtracja i resorpcja w naczyniach
włosowatych
Ciśnienie onkotyczne osocza krwi warunkuje utrzymanie objętości wody w łożysku
naczyniowym na stałym poziomie…
… za pośrednictwem
nerwu błędnego. Neuroprzekaźnikiem z nerwu błędnego do serca jest acetylocholina. Serce
jest cały czas hamowane przez nerw błędny.
Ośrodek przyspieszający pracę serca należy do współczulnej części układu wegetatywnego.
Znajduje się w rdzeniu kręgowym na wysokości Th1-Th5 (w rogach bocznych). Płyną do serca
impulsy przyspieszające jego pracę z pośrednictwem włókien wsp. Neuromediatorem w
synapsach…
…. Następuje wdech, podczas którego zwiększa się
objętośd pęcherzyków płucnych.
W pęcherzykach płucnych znajdują się mechanoreceptory, które zostają pobudzone na
szczycie wdechu. Z tych receptorów włókienka czuciowe nerwu błędnego przekazują impulsy
hamujące wdechową częśd ośrodka oddechowego, dochodzi do biernego wydechu.
W czasie wysiłku – w przypadku nasilonej wentylacji płuc - impulsy z mechanoreceptorów…
… Krew
Funkcje krwi
1. transportowa - do tkanek 02, substancje odżywcze, witaminy i hormony, sole
mineralne
z tk. CO2, produkty przemiany materii, kw. mlekowy – neutralizowany we krwi przez
bufory;
2. odpornościowa (obronna) – odpowiedzialne są białe ciałka krwi oraz gamma-
globulina;
3. homeostatyczna – regulacja bilansu jonowego, wodnego, stabilizuje pH
4. termoregulacyjna – utrzymanie stałej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz