Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 116

John Stuart Mill i zasada krzywdy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3703

John Stuart Mill i zasada krzywdy. „ zasada krzywdy” - jedynym celem usprawiedliwiającym ograniczenie przez ludzkość, indywidualnie lub zbiorowo, swobody działania jakiegokolwiek człowieka jest samoobrona; jedynym celem, dla osiągnięcia k...

Kognitywizm a nonkognitywizm-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 665
Wyświetleń: 7294

Kognitywizm - wartości są poznawalne (da się ustalić, co jest „dobre") a) naturalizm - ustalenie wartości moralnej danego faktu wiąże się z identyfikacją i stwierdzeniem istnienia pewnych jego własności empirycznych - możliwość poznania wartości w drodze identyfikacji pewnych „dob...

Kognitywizm-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1414

KOGNITYWIZM - przekonanie, że wartości są poznawalne (da się ustalić co jest „dobre”) METODY POZNANIA WARTOŚCI - NATURALIZM i INTUICJONIZM NATURALIZM - wartość moralną danego czynu można sprowadzić do pewnych jego cech empirycznych; ustalenie wartości moralnej danego faktu wiązałoby się z identyfi...

Koncepcja moralnej neutralności prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1729

Koncepcja moralnej neutralności prawa. „ rozumny pluralizm” - racjonalnie postępujący obywatele przyjmują odmienne punkty widzenia w sferze przekonań filozoficznych, moralnych, religijnych czy światopoglądowych  nieodzowny element wolnego społeczeństwa. - państwo ma obowiązek traktować wszystkich...

Moralizm prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3248

Moralizm prawa. Moralizm prawa - postanowienia prawa, których uzasadnienie stanowią wyłącznie przekonania (oceny), co do „niemoralności”, będących ich przedmiotem zachowań, nawet jeśli czyny takie dokonywane są niepublicznie, nie wyrządzają nikomu krzywdy i biorą w nich udział jednie osoby dorosłe,...

Moralność a etyka-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 966

Moralność = Etyka Sądy moralne - oceny moralne - wartościowanie kogoś lub czegoś, jako „dobrego” lub „złego” (słuszne, godziwe ≠ niesłuszne, niegodziwe). Norma moralna - wskazanie sposobów w jaki sposób powinno się postępować, aby postępowanie takie było dobre. Problemy moralne - polegają na roz...

Norma moralna a norma prawna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 777

NORMA MORALNA A NORMA PRAWNA RÓŻNICE WALIDACYJNE - dotyczące podstawy ich obowiązywania: 1) NORMY PRAWNE - mają obowiązywać ze względu na określony autorytet prawodawczy, posiadający kompetencję do ich ustanawiania; obowiązywanie prawne wymaga zatem spełnienia szeregu warunków formalnych (właściwoś...

Obiektywizm moralny-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1302

OBIEKTYWIZM MORALNY (tzw. realizm etyczny) - istnieją obiektywne normy moralne (np. dobro, zło); na gruncie obiektywizmu mamy więc do czynienia z „faktami moralnymi”, w których charakterze moralnym znajdują odzwierciedlenie obiektywne wartości sprawiając, że fakty zasługują na taką czy inną ocenę m...

Paternalizm prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1897

Paternalizm prawa. Paternalizm - narzucanie innej osobie, niezależnie od jej woli, określonych zachowań, ze względu na dobro jej samej (np. relacje rodzice-dzieci); Posługiwanie się prawem w celu zmuszenia innych do postępowania, mającego słu...

Relacje pomiędzy prawem a moralnością-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 840

Relacje pomiędzy prawem a moralnością. Relacje pojęciowe - czy prawo musi spełniać określone wymogi moralne, aby być „prawem”: a) pozytywizm prawniczy - istnieni prawa stanowi problem odrębny od jego moralnej wartości, a prawo - w za...