Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - strona 7

Statystyka opisowa - komplet wykładów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Elżbieta Szulc
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 1281
Wyświetleń: 4858

...WYKŁAD 1. POCZĄTKI STATYSTYKI, PODSTAWY METODOLOGICZNE: - Termin „statystyka” pochodzi od łacińskiego słowa status, czyli państwo. Pierwotnie oznaczał zbiór szeroko ujmowanych wiadomości o państwie (G.Achenwall, 1719 – 1772). - Wyniki opisu liczbowego zwykle ujmowano w postaci zestawień tab...

Rynek finansowy- notatki z ćwiczeń

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Dariusz Piotrowski
 • Rynek finansowy
Pobrań: 1190
Wyświetleń: 6601

...NewConnect jest przykładem alternatywnego systemu obrotu (ASO). Rynek akcji został powołany przez GPW w sierpniu 2007r. Obecnie notowanych jest ponad 370 spółek. Giełda ustala regulamin obrotu na tym rynku. Rynek nie podlega dużej kontroli ze strony KNF. ASO przeznaczony jest dla spółek mł...

Elementy etnografii Słowian - wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Adrian Mianecki
 • Elementy etnografii Słowian
Pobrań: 168
Wyświetleń: 5880

...● Treści kształcenia (z USOSa): 1.Etnogeneza Słowian w świetle danych historycznych i językoznawczych. 2.Religia dawnych Słowian – między polidoksją a politeizmem. 3.Mit kosmogoniczny. 4.Demonologia tradycyjna Słowian. 5.Wierzenia związane z ciałami niebieskimi i zjawiskami atmosfery...

UJ 1918-1939

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3857

Opisane są np. problemy lokalowe poszczególnych wydziałów i związane z tym plany rozbudowy Uniwersytetu, kondycja finansowa, struktura i funkcjonowanie uczelni w okresie międzywojennym (ustawy, władze, sytuacja prawna, liczebność studentów), a także ówczesna organizacja i tok studiów. ...Wydział...

Zarządzanie podatkami - wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Maria Jankowska
 • Zarządzanie podatkami
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2114

...Nakładany na mocy ustawy • Publicznoprawne • Nieodpłatne • Przymusowe • Bezzwrotne (jeżeli jest płacony w właściwej wysokości nie mogę oczekiwać zwrotu) Odsetki podatkowe nie są karą (karne odsetki) Odsetki za zwłokę są kosztem korzystania ze środków nieodprowadzonych do związku publicz...

Rachunkowość zarządcza wykłady - Analizy progu rentowności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Sławomir Sojak
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 4620

Definicja rachunkowości Rachunkowość – system identyfikacji, pomiaru, przetwarzania i przekazywania informacji finansowych o sytuacji majątkowej i osiągniętych wynikach – służący celom sprawozdawczym i decyzyjnym różnych podmiotów (użytkowników). Celem rachunkowości jest pomiar zasobów będącyc...

Rachunkowość budżetowa notatki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jankowska
 • Rachunkowość budżetowa
Pobrań: 1400
Wyświetleń: 4074

Podstawy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości przez sektor finansów publicznych wynikają z ustawy o finansach publicznych, która w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych odsyła do ustawy o rachunkowości oraz odpowiednik rozporządzeń Ministra Finansów. Jedno z nich dotyczy księgowania zdar...

Rachunek kosztów - Działania tworzące wartość

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Katarzyna Goldmann
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 875
Wyświetleń: 5432

"Działania tworzące wartość- działania za które klient jest skłonny zapłacić są one potrzebne do produkcji wyrobu lub usprawnienia procesu, nie można ich poprawić uprościć czy zredukować ich zakresu, usprawiedliwiając to wysokością ponoszonych kosztów. Działania nietworzące wartości- działan...

Rachunkowość jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Joanna Wiśniewska
 • Rachunkowość Instrumentów Finansowych
Pobrań: 1204
Wyświetleń: 3759

Kategorie prawne: Posiadają osobowość prawną Działalność jednostek podlega wpisowi do KRS Podlegają kontroli sądu i administracji państwowej Realizują cele niezarobkowe Podlegają systemowi podatkowemu Stosują przepisy zawarte w UOR (ust. o rachunkowości) Prowadzenie ksiąg rachunkowych ...

Notatki z podstaw marketingu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 707
Wyświetleń: 5523

...Bliższe i dalsze przedsiębiorstwa Otoczenie przedsiębiorstwa – suma stale zmieniających się czynników i procesów, z którymi wchodzi ono w różnorodne interakcje. Otoczenie przedsiębiorstwa stanowi siłę zewnętrzną wobec marketingu, która to tworzy szanse bądź zagrożenia dla jego działania...