Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 96

Odnawianie, likwidacja, restrukturyzacja, ( sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Leszczyńska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 483

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, odnawianie, likwidacja, restrukturyzacja, ( sem. IV) Odnawianie: tworzenie nowego obrazu przeds, ze zmienionym potencjałem wytwórczym i bazujący na odmiennej niż dotychczas orientacji w planowaniu i wdrażaniu zmian Postępowanie naprawcze: zespół prz...

Otoczenie przedsiębiorstwa, (sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Leszczyńska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, otoczenie przedsiębiorstwa, (sem. IV) Otoczenie przedsiębiorstwa: Bliższe: obejmuje wszystkie systemy, z którymi preds jest w bezpośrednich stosunkach; indywidualne w stosunku do o...

Proces produkcyjny- typy, rodzaje,(sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Leszczyńska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, proces produkcyjny- typy, rodzaje,(sem. IV) Typy organizacji produkcji: stopień specjalizacji stanowiska roboczego i związany z nim poziom stabilności wykonywanej tam produkcji Rodzaje typów produkcji: 1. Produkcja jednostkowa: produkcja pojedynczyc...

Proces produkcyjny,( sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Leszczyńska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 882

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, proces produkcyjny,( sem. IV) Proces produkcyjny: przemiana przedmiotów pracy w wyrób dokonywaną za pomocą środków pracy z udziałem siły roboczej Środki produkcji: składa się z przedmiotów pracy i środków pracy Przedmiot pracy: surowce i materiały ...

Przedsiębiorczość, (sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Leszczyńska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, przedsiębiorczość, (sem. IV) Przedsiębiorczość - gotowość i zdolność do podejmowania i rozwiązywania w sposób twórczy nowych problemów, umiejętność wykorzystania pojawiających się szans i okazji oraz elastycznego przystosowania się do zmieniających s...

Przedsiębiorstwo, (sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Leszczyńska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, przedsiębiorstwo, (sem. IV) Przedsiębiorstwo: podstawowa jednostka działająca w ramach systemu gospodarczego, nastawiona na osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb innych przedsiębiorstw lub osób fizycznych Modele przedsiębiorstwa: 

Spółki osobowe

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Leszczyńska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, spółki osobowe i Kapitałowe,( sem. IV) Podstawowe cechy spółek osobowych i kapitałowych oraz czynniki decydujące o wyborze formy prawnej: Czynniki decydujące o wyborze formy prawnej:  Tryb i warunki założenia przeds  Skala i rodzaj odpowiedzialno...

Struktura organizacyjna, ( sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Leszczyńska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 532

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Struktura organizacyjna, ( sem. IV) Struktura organizacyjna: ogól ustalonych zależności hierarchicznych i funkcjonalnych między komórkami i jednostkami organizacyjnymi w sposób umożliwiający osiąganie celów przeds Więzi organizacyjne: relacje pomiędz...

Zarządzanie jakością, logistyczne, Lean menagement ( sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Leszczyńska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie jakością, logistyczne, Lean menagement ( sem. IV) Zarządzanie jakością: ma spowodować osiągnięcie założonych celów polityki jakości; jakość (TQM), ISO9000; dbanie o wartość dla klienta poprzez nieustanny postęp w zakresie jakości, kosztów...

Zarządzanie strategiczne, operacyjne, reenginering ( sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Leszczyńska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie strategiczne, operacyjne, reenginering ( sem. IV) Zarządzanie strategiczne: kierowanie rozwojem firmy, wykorzystywanie szans i unikanie zagrożeń płynących z otoczenia Zarządzanie operacyjne: realizacja podstawowej działalności przeds Meto...