Zarządzanie jakością, logistyczne, Lean menagement ( sem. IV)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie jakością, logistyczne, Lean menagement ( sem. IV) - strona 1 Zarządzanie jakością, logistyczne, Lean menagement ( sem. IV) - strona 2 Zarządzanie jakością, logistyczne, Lean menagement ( sem. IV) - strona 3

Fragment notatki:

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie jakością, logistyczne, Lean menagement ( sem. IV)
Zarządzanie jakością: ma
spowodować osiągnięcie założonych
celów polityki jakości; jakość (TQM),
ISO9000; dbanie o wartość dla klienta
poprzez nieustanny postęp w zakresie
jakości, kosztów i terminów
o Klient najważniejszym sędzią
jakości
o Poszukiwanie rozwiązań takich
jakie są nam dokładnie potrzebne
o Redukowanie rozproszenia
procesów
o Angażowanie ludzi i czynienie ich
odpowiedzialnymi
o Spirala nieustannego postępu
System kaizen: stała poprawa
dokonywana metodą małych
kroczków; ważnym elementem jest
praca zespołowa
 Ulepszanie i zmiany na lepsze
 Toczący się ciągły proces
3. Zarządzanie logistyczne: zarządzanie
wszystkimi powiązanymi działaniami
przepływu materiałów i dóbr od źródeł
zaopatrzenia do użytkownika wyrobów
gotowych w celu poprawy działania
systemu; rynki zbytu mają być
zaopatrzone najbardziej efektywnie z
punktu widzenia kosztów
Logistyka-mix: najistotniejsze
elementy każdego systemu
logistycznego: zapasy, informacje,
magazynowanie i załadunek, transport
4. Lean management: powolny ciągły
proces racjonalizacji całej organizacji
oraz relacji z otoczeniem; działania
polegające na wyszczupleniu
org(osiągnięcie stanu możliwie
największej zgodności pomiędzy
potrzebami klienta a możliwościami
przeds
o Praca grupowa
o Decentralizacja
o Spłaszczanie hierarchii
o Unikanie marnotrawstwa
o Orientacja na klienta
o Zarządzanie jakością
o Przepływ materiałów
o Planowanie ssące
o Wertykalny system informacyjny
o Ciągłe ulepszanie
Etapy Lean management:
 Określenie źródeł i typów
marnotrawstwa
 Zdefiniowanie mierników
ekonomicznych
 Określenie przepływów
informacyjno-fizycznych
 Szczegółowa analiza łańcucha
wartości
 Zaangażowanie dostawców i
klientów
 Kontrola zgodności planu z
założeniami
 Wdrożenie do całego przeds
 integracja
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz