Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 95

Typy projektów, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Julia Hoffman
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Hoffman, Zarządzanie projektami, typy projektów, (sem IV) Typy projektów  Badawczo rozwojowe [związane z pracami badawczymi, rozwojowymi lub przy wprowadzeniu nowego produktu na rynek]  Inwestycyjne [gdy firma wprowadza nowe...

Zarządzanie projektami - wykład 10 (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Julia Hoffman
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532

Hoffman, Zarządzanie projektami, wykład 10 (sem IV) 1. Faza definiowania projektu: Metoda 6 myślowych kapeluszy:  Biały: informacje  Zielony: kreatywność  Czerwony:emocje i intuicja  Czarny: zagrożenie  Żółty: korzyści i ...

Hofman projekty - ćwiczenia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1806

1. Zarzadzanie projektami- definicja 2. IPMA i PMI i SPMP 3. Trójkąt celów projektu 4. Portfel Projektów- pojęcie 5. Karta projektu - jakie spełnia zadania 6. Ryzyko w projekcie- taktyki postępowania 7. WBS=SPP 8. numeryczne, alfanumeryczne, alfabetyczne numerowanie 9. Koszty w ujęciu miesiecznym i ...

Decyzje w przedsiębiorstwie, ( sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Leszczyńska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Decyzje w przedsiębiorstwie, ( sem. IV) podjęcie decyzji: akt wyboru jednej możliwości z większego ich zestawu proces decyzyjny: zawiera rozpoznanie i zdefiniowanie istoty sytuacji decyzyjnej

Innowacyjność przedsiębiorstwa, ( sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Leszczyńska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Innowacyjność przedsiębiorstwa, ( sem. IV) Innowacyjność przedsiębiorstwa: podejmowanie szeregów działań, których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów i procesów oraz metod zarządzania, przy czym rozwiązania te ...

Kadra menedżerska, ( sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Leszczyńska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Kadra menedżerska, ( sem. IV) Kadra menedżerska: Menedżerowie najniższego szczebla: nadzorują pracowników w sferze wykonawczej i zarządu; nie są przełożonymi innych menedżerów Menedżerowie średniego szczebla: kierują pracą innych menedżerów oraz w p...

Kkapitał własny, obcy i intelektualny,( sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Leszczyńska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, kapitał własny, obcy i intelektualny,( sem. IV) Kapitał: nagromadzone dobro służące do rozwijania produkcji oraz zasoby pieniężne niezbędne do tej produkcji; kategoria ekonomiczna oznaczająca wartość, która ma zdolność do wzrostu; Źródło finansowania...

KI i zarządzanie wiedzą, ( sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Leszczyńska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 56
Wyświetleń: 735

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, KI i zarządzanie wiedzą, ( sem. IV) KAPITAŁ INTELEKTUALNY: Narzędzie pozwalające na kreowanie przyszłości firmy, Najprostszym stosowanym w praktyce sposobem wyceny KI jest powiązanie go z wartością rynkową jako różnica pomiędzy wartością rynkową a w...

Majątek obrotowy, ( sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Leszczyńska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, majątek obrotowy, ( sem. IV) MAJĄTEK OBROTOWY: zespół składników majątku zużywających się lub przeznaczonych do zbycia w czasie krótszym niż jeden rok lub jeden cykl obrotowy o Rzeczowy majątek obrotowy: aktywa przeznaczone do sprzedaży w toku zwyk...

Metody zarządzania w warunkach nowej gospodarki, ( sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Leszczyńska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Metody zarządzania w warunkach nowej gospodarki, ( sem. IV) Metody zarządzania w warunkach nowej gospodarki: Zarządzanie zintegrowane: jest efektem wewnętrznej integracji funkcji, procesów podstawowych i ról org oraz zewnętrznej koordynacji zmierza d...