Proces produkcyjny,( sem. IV)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces produkcyjny,( sem. IV) - strona 1 Proces produkcyjny,( sem. IV) - strona 2 Proces produkcyjny,( sem. IV) - strona 3

Fragment notatki:

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, proces produkcyjny,( sem. IV)
Proces produkcyjny: przemiana
przedmiotów pracy w wyrób dokonywaną
za pomocą środków pracy z udziałem siły
roboczej
Środki produkcji: składa się z
przedmiotów pracy i środków pracy
Przedmiot pracy: surowce i materiały
Środki pracy: maszyny i urządzenia
wytwórcze
Czynnikiem zespalającym w procesie
produkcyjnym wymienione
elementyprodukcyjne jest praca ludzka.
Proces produkcyjny wyrobu: zbiór
operacji produkcyjnych niezbędnych do
jego wytworzenia
Proces produkcyjny komórki: zbiór
operacji produkcyjnych w określonej
komórce produkcyjnej
Proces produkcyjny ze względu na udział
pracy ludzkiej:
 Procesy pracy: realizowane przy udziale
człowieka
 Procesy naturalne: zmiany we
własnościach przedmiotów pracy,
zachodzące wskutek naturalnych zjawisk
fizyko-chemicznych, bez udziału
dodatkowej energii i bez udziału
człowieka
Proces pracy ze względu na złożoność:
 Proste
 Złożone
Procesy pracy ze względu na hierarchię ich
ważności:
 Procesy przygotowawcze: powstają
projekty wyrobów i usług, technologii i
procesów produkcyjnych;
przygotowanie i likwidacja produkcji
 Procesy podstawowe: powstają wyroby i
usługi jako produkcja towarowa,
obejmujące operacje produkcyjne
zawarte w procesach technologicznych
 Procesy pomocnicze: pracujące na rzecz
obsługi procesu podstawowego oraz
zajmujące się wytwarzaniem wyrobów
wspomagających procesy
technologiczne(procesy transportowe
kontroli, magazynowania itp.)
 Procesy zarządzania: procesy
informacyjno-decyzyjne przebiegające w
ramach określonej struktury
organizacyjnej w celu dostarczenia do
ogniw decyzyjnych kompletnych
informacji, a następnie podejmowania
decyzji w procesach zarządzania
strategicznego i operacyjnego
Kształt i przebieg procesów
przygotowawczych i produkcyjnych w
przeds uzależniony jest od ich struktury i
stopnia zorganizowania.
Fazy procesu przygotowania produkcji:
1. Badanie i studia wstępne: oparte na
badaniach rynkowych i marketingowych
związanych z potrzebami rynku na
wyroby, których produkcję zamierzamy


(…)

… wyrobu z
produkcji i użytkowania przez klientów,
wycofanie produkcji i zwalnianie
produkcji i zwalnianie zdolności
produkcyjnych oraz recykling i
zabezpieczenie ekologiczne środowiska
Pomocnicze procesy produkcyjne:
obsługują proces podstawowy określonymi
usługami i stanowią niezbędny warunek
wykonania zadań produkcyjnych bez
zakłóceń
Do pomocniczych procesów
produkcyjnych należą:
Gospodarka materiałowa: środki i
czynności organizacyjne, techniczne i
ekonomiczne związane z określeniem i
kontrolą zużycia materiałów,
zaopatrzeniem materiałowym,
gospodarowaniem zapasami, surowcami
wtórnymi i opakowaniami
 Gospodarka magazynowa: działalność
mająca zapewnić, dla odpowiedniego
poziomu zapasów, powierzchni
odkładczych w magazynach,
obejmujących sfery zaopatrzenia,
produkcji i zbytu
 Gospodarka…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz