Odnawianie, likwidacja, restrukturyzacja, ( sem. IV)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odnawianie, likwidacja, restrukturyzacja, ( sem. IV) - strona 1 Odnawianie, likwidacja, restrukturyzacja, ( sem. IV) - strona 2 Odnawianie, likwidacja, restrukturyzacja, ( sem. IV) - strona 3

Fragment notatki:

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, odnawianie, likwidacja, restrukturyzacja, ( sem. IV)
Odnawianie: tworzenie nowego obrazu
przeds, ze zmienionym potencjałem
wytwórczym i bazujący na odmiennej niż
dotychczas orientacji w planowaniu i
wdrażaniu zmian
Postępowanie naprawcze: zespół
przedsięwzięć, które mają służyć likwidacji
przyczyn zagrożenia a także ich skutków i
występujących z tego powodu
nieprawidłowości;
Gruntowna restrukturyzacja i modernizacja,
formalny program naprawczy wprowadza
zarząd komisaryczny przeds powołany
przez organ założycielski
Likwidacja: może wynikać z braku
perspektyw rozwoju, zagrożenia
upadłością, likwidację inicjuje właściciel
Upadłość: ogłaszana przez sąd, powodem
może być trwałe zaprzestanie płacenia
długów; majątek przeds staje się masą
upadłościową, która zostaje upłynniona
proporcjonalnie dla każdego wierzyciela
pod nadzorem sędziego-komisarza
Równowaga dynamiczna
przedsiębiorstwa:
 stabilność: niezmienność pewnych
warunków funkcjonowania
umożliwiających osiągnięcie bieżących
celów
 ciągłość
 adaptacyjność: poziom reagowania na
zmiany otoczenia
 innowacyjność: stopień przygotowania
przeds do przewidywania i wyprzedzania
tych zmian
Restrukturyzacja: ogół przedsięwzięć
zmierzających do zmiany struktury
organizacyjnej na nową bardziej sprawną i
charakteryzującą się wyższą efektywnością
Główne cechy restrukturyzacji:
historyczność: rezultat rozwoju
społeczno-gospodarczego
 ciągłość: proces rozciągnięty w czasie,
wymaga ciągłego dynamizmu
rozwojowego
 selektywność: preferowanie rozwoju
określonych dziedzin
 głębokość
 efektywność: funkcjonowanie przeds w
sposób bardziej efektywny i
konkurencyjny
Cele restrukturyzacji:
1. zwiększenie konkurencyjności przeds i
jego produktów
2. doprowadzenie do poprawy wyników
gospodarczych
3. zwiększenie rynkowej wartości przeds
Kryteria restrukturyzacji:
o kryterium etapu transformacji
systemowej:
 r. ratunkowa: poprawa bieżącej
sytuacji finansowej firmy i odsunięcia
widma bankructwa; krótkookresowa i


(…)

… gospodarki narodowej jako
całości, zmiana proporcji podziału
dochodu narodowego)
 mikrorestrukturyzacja: realizowana
bezpośrednio w przeds
 mezorestrukturyzacja: procesy
wprowadzania do rzeczywistości
gospodarczej i usprawniania struktur
mających postać konglomeratów,
holdingów lub grup przemysłowokapitałowych
o kryterium restrukturyzowanej sfery
przeds:
 r. przedmiotowa: poprawa
efektywności działania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz