Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 83

Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 17

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jerzy Skrzypek
 • Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Wykład 17 Wiedza w GOW: - stanowi o władzy (wiedza to władza) - jest odwzorowaniem stanu rzeczywistości w umyśle człowieka, postawy twórczej pracy oraz kreowania nowych rozwiązań i procesów -„ wiedza nie będzie, co prawda jednym źródłem przewagi konkurencyjnej, ale za to najważniejszym” P. Druck...

Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 18

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jerzy Skrzypek
 • Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 469

Wykład 18 Pracownicy wiedzy: - zajmują się tworzeniem, przechowywaniem, wykorzystywaniem i upowszechnianiem wiedzy i informacji - ich praca umysłowa wymaga: - zaangażowania intelektualnego - refleksji - skupienia, twórczej pasji i osobistego zainteresowania wykonywanym zadaniem - to specyficz...

Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 19

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jerzy Skrzypek
 • Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 357

Wykład 19 Wiedza w ujęciu ekonomicznym: Wiedza to zdolność wykorzystywania danych i informacji do konkretnego działania Wiedza jest informacją zastosowaną do rozwiązywania problemów Wiedza składa się z prawdy, przekonań, przewidywań i pomysłów, osądów i oczekiwań, metodologii i know- how Wiedza...

Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 20

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jerzy Skrzypek
 • Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777

Wykład 20 Czym są odkrycia? -nauka i jej rozwój przekłada się na rozwój innowacji które wpływają na przedsiębiorczość. Innowacyjna była żarówka T. Edisona, maszyna parowa J. Watta czy tel...

Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 21

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jerzy Skrzypek
 • Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 560

wykład 21 System ochrony wiedzy Pierwszy: rejestracyjny- urzędowe potwierdzenie uzyskania ochrony możliwe jest w przypadku wynalazkó, wzorów użytkowych i przemysłowych, nowych odmian roślin, nazw handlowych, znaków towarowych. Rejestracja m...

Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 22

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jerzy Skrzypek
 • Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 399

Wykład 22- 21.05.2013 Wzór użytkowy * Wzory użytkowe, które mogą podlegać ochronie muszą prezentować sobą nowe i użyteczne rozwiązania o charakterze technicznym, dotyczące kształtu budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. * Kryt...

Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 23

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jerzy Skrzypek
 • Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 672

Wykład 23, Procedury krajowe * zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, znaku towarowego, * ogłoszenie o zgłoszeniu - wynalazek (wzór) w 18 miesięcy od daty pierwszeństwa, znaki w 3 m-ce od daty zgłoszenia, * zbieranie uwag osób trzecich -...

Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 24

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jerzy Skrzypek
 • Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 364

Skrzypek, Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej (OWI), wykład 24,(sem VI) Wykład XXIV 28.05.2013r. "Sukces - to nie tylko wiedzieć, ale też działać" Zarządzanie jest możliwe, jeśli mamy do czynienia z rzeczam...

Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 25

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jerzy Skrzypek
 • Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455

wykład 25 Dlaczego brak jednolitego systemu pomiaru wiedzy? Nie ma metod pomiarowych wypróbowanych, sprawdzonych i wiarygodnych, brak ten jest spowodowany brakiem gotowości i woli do poddania określonych informacji pomiarowi. Dlaczego? Bo brakuje świadomości roli wiedzy i umiejętności wykorzystan...