Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 84

Projekt, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Joanna Grela
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 56
Wyświetleń: 819

Przedstawienie celu za pomocą metody SMART Specific: utworzenie bezprzewodowej sieci WI-FI na terenie miasteczka akademickiego Measurable - planowana prędkość transferu wynosi 1MB/s, obszar, na którym dostępna jest sieć znajduje się pomiędzy: al. Racławickimi, ul. Głęboką, al. Kraśnickimi a ul. Un...

Środowisko i uczestnicy projektu, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Julia Hoffman
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Hoffman, Zarządzanie projektami, środowisko i uczestnicy projektu, (sem IV) ŚRODOWISKO PROJEKTU projekt jest definiowany, rozpoczynany i realizowany w specyficznym środowisku pozostając pod jego bezpośrednim lub pośrednim wpływe...

Bufory, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Julia Hoffman
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 840

Hoffman, Zarządzanie projektami, bufory, (sem IV) Bufory Nr Osoba odpowiedzialna D ES TB EF LS FB LF  Nr - numer pakietu prac  Osoba odp. - osoba lub dział odpowiedzialny za realizację pakietu prac  D (duration) - czas trw...

Kształcenie kompetencji menadżerskich - pytania, (sem VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Kształcenie kompetencji menadżerskich
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1904

Pytania na zaliczenie przedmiotu Kompetencje menedżerskie. Jaka jest definicja kompetencji menedżerskich? Na czym polega zarządzanie kompetencjami w organizacji? Nie ma jednej powszechnie przyjętej definicji kompetencji menedżerskich. kompetencje menedżerskie to wiedza, umiejętności, zdolności, ce...

Bazy danych - wykład 3, (sem VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Bazy danych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Wy 3 funkcje zapytań - sprawdzają czy pewna grupa faktów jest spełniona w danym stanie bazie danych Czy wykład X jest oferowany? Czy student X zalicza wykład Y? Którzy studenci zaliczają wykład Projektowanie relacyjnych baz danych? Które wykłady są obecnie oferowane? Problem współbieżności. Wi...

Bazy danych - wykład 4, (sem VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Bazy danych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

Wy 4 Z systemem bazy danych współpracują programy użytkowników, zwane aplikacjami. SZBD może być traktowany jako bufor pomiędzy programami użytkowymi a bazą danych. Kluczowe funkcje SZBD: CRUD słownik danych zarządzanie transakcjami sterowanie współbieżnością odtwarzanie uprawnienia narzęd...

Bazy danych - wykład 6, (sem VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Bazy danych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Wy 6 Przykład relacji Dziedzina D1 stanowi zbiór części samochodowych, dziedzina D2-zbiór liczba całkowitych dodatnich. Relacja r⊆D1xD1xD2 określa budowę samochodu. część złożona część składowa liczba samochód podwozie 1 silnik 2 oś nośnika 2 koło 4 silnik głowica cylindra 1 tłok ...

Keynesizm, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Makroekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1071

KEYNESIZM Teoria neoklasyczna Udział państwa jak największy, rola państwa gospodarcza Rola państwa pozagospodarcza Rodzaj ekonomii „krótkiego okresu” Mikro nie równa się Makro `wiecznej' prosperity. Mikro = makro Cel polityki gospodarczej W dpresji państwo powinno pobudzać wzrost gospodar...

Makroekonomia - pytania na egzamin, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Makroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1169

,Makroekonomia, pytania egz- zestaw 1, (sem II) 1. HDI 2. Cykle krótkie 3. Rodzaje inflacji (pełzająca, krocząca itd.) 4. Polityka ekspansywna 5. PKB, PNB, dochód narodowy brutto, netto 6. Inflacja strukturalna 7. Wskaźnik Gimmiego? i k...

Makroekonomia - pytania na egzamin 2, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 847

,Makroekonomia, pytania egz- zestaw 2, (sem II) 1. jak polityka ekspansywna wpływa na wzrost gospodarczy(chodzi o model ISLM) 2. radykalne podejscie keynesistów AS/AD 3. jakie załozenia traktatu w Maastricht złamane są w chwili obecnej w Grecji 1. Czy inflacja może wpłynąc niekorzystnie na funkcję...