Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 82

Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 5

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jerzy Skrzypek
 • Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 959

Wykład 12.03.2013 STRATEGIE WIEDZY- POJĘCIA ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM WIEDZĄ STRATEGIA WIEDZY- strategia będąca uszczegółowieniem ogólnej strategii przedsiębiorstwa a wymagania w stosunku do zasobów wiedzy jaki powinien być w posiadaniu organizacji aby zrealizować założone cele i sprawnie dostosować...

Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 6

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jerzy Skrzypek
 • Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej
Pobrań: 231
Wyświetleń: 721

Wykład 6 5 ZASAD FORMULOWANIA STRATEGII WIEDZY W ORG. Wg PRACOWNIKOW FIMY McKinsey: strategia wiedzy wynika ze strategii firmy strategia wiedzy nie będzie strategia dopóki nie będzie powiązana z tradycyjnymi kryteriami oceny strategia wiedzy nie jest tożsama z zarządzaniem wiedza-najcenniejszy ...

Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 7

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jerzy Skrzypek
 • Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546

19.03.2013 Doskonalenie KM -doskonalenie narzedzi zarządzania wiedzą opiera się na wykorzystywaniu osiągnieć:psychologii, socjologii, filozofii oraz teori zarządzania Kluczową rolę pełni zatem wiedza ludzi, ich kreatywność i kompetenc...

Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 8

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jerzy Skrzypek
 • Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

Wykład 8 KM prowadzi do: I grupa korzyści: -wewnątrz przeds. przyczynia się do wzrostu jego efektywności, głównie poprzez skrócenie czasu wykonywanej pracy, podejmowania decyzji i eliminowanie duplikowania działań -możliwość pojawienia się sytuacji w której problemy danej komórki zostały już roz...

Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 9

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jerzy Skrzypek
 • Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882

Wykład 26.03 Model japoński=systemowy=spirali wiedzy - 3 określenia w literaturze - ukazuje wiedzę s sposób dynamiczny Zarządzanie wiedzą na zasadzie ,,spirali wiedzy” - model spirali wiedzy został rozwinięty w systemowe podejście d...

Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 10

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jerzy Skrzypek
 • Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 434

Wykład 10 Kodyfikacja w modelu procesowym -ma na celu ułatwienie dostępu do wiedzy, przedstawienie jej w postaci ujawnionej, np. za pomocą wzoru , procedury, co umożliwia i ułatwia dostęp do niej innym osobom -z przekształceniem wiedzy w zapis formalny wiąże się możliwość utraty wartości wiedzy o...

Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 11

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jerzy Skrzypek
 • Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 868

Wykład 11.04.2013 Podejście procesowe(praktyczne) Proces tworzenia wiedzy (konwledgegeneration) Nabywanie (acquisition) Ośrodki tworzenia wiedzy (dedicated resources) Łączenie (fusion) Adaptacja (adaptation) Tworzenie sieci (networks) Proces kodyfikacji wiedzy knowledge codification) Podsta...

Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 12

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jerzy Skrzypek
 • Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 364

Wyklad 12 KM - proces zarządzania wiedzą można uogólnić do procesu: Tworzenia wiedzy czyli szukania powiązań między informacjami i kreowanie reguł i zasad Wydobywania wiedzy, czyli nadania jej postaci osiągalnej przez innych Wizualiz...

Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 14

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jerzy Skrzypek
 • Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 462

16.04.2013 Paradygmat GOW: GOW to faza rozwoju ery postindustrialnej to zjawisko globalne w paradygmacie GOW ogniskuje się w wiele zagadnień, wiąże się on z teoriami naukowymi, normami postępowania, strategiami i praktyką działań ludzi, organizacji i państw PARADYGMAT A NOWA DYSCYPLINA NAUKI: ...

Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 15

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jerzy Skrzypek
 • Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

Wykład 15 PODSTAWY GOW: wzrost poziomu edukacji społeczeństwa w krajach wysokorozwiniętych postępujący proces internalizacji gospodarek poprzez wzrost handlu usługami w skali międzynarodowej rozwój i szeroka dystrybucja technologii...