Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 4

Surowice i szczepionki - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Martyna Maria Kandefer-Szerszeń
 • Immunologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1302

SUROWICE I SZCZEPIONKI Droga dożylna nigdy nie jest stosowana przy szczepieniach, bo często prowadzi do zjawiska odwrotnego - tolerancji immunologicznej. Surowice - immunoglobuliny odpornościowe. Są produkowane na dużych zwierzętach (konie, owce, bydło), które immunizuje się (najczęściej egzotoksy...

Odpowiedź nieswoista - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Martyna Maria Kandefer-Szerszeń
 • Immunologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 805

Etapy odpowiedzi nieswoistej: rozwój stanu zapalnego - komórki takie jak neutrofile, monocyty, makrofagi, NK rozpoznają patogeny bez prezentacji antygenu. Rozpoznają bowiem wzorce molekularne związane z antygenami (PAMP) lipopolisacharydy (LPS) bakterii G- lipoproteiny, lipopeptydy peptydoglikan...

Tolerancja immunologiczna - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Martyna Maria Kandefer-Szerszeń
 • Immunologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805

TOLERANCJA IMMUNOLOGICZNA Tolerancja immunologiczna swoista - brak odpowiedzi na antygen, spowodowany wcześniejszym kontaktem z tym antygenem. Dotyczy odp. komórkowej i humoralnej. Laboratoryjnie można wywołać tylko 1 rodzaj tolerancji. Tolerancja i. nieswoista - wrodzony lub nabyty (napromieniowa...

Wirusologia - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Martyna Maria Kandefer-Szerszeń
 • Immunologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1267

WIRUSOLOGIA OGÓLNA Pełny rozwój wirusologii nastąpił w latach 70-80 XX w. 1935 - wykrycie i oczyszczenie wirusa mozaiki tytoniowej Definicja: wirusy są to zakaźne czynniki patogenne niezdolne do namnażania się poza komórką, bezwzględne pasożyty. Zawierają jeden rodzaj

Rodziny wirusów - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Martyna Maria Kandefer-Szerszeń
 • Immunologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 868

Przepływ informacji genetycznej u wirusów: DNA  RNA  białko (wirusy DNA) RNA  mRNA  białko (wirusy RNA) RNA  DNA (prowirus)  RNA  białko (retrowirusy) OPISY POSZCZEGÓLNYCH RODZIN WIRUSÓW 1. Wirusy DNA a) Poxwirusy - należą do największych wirusów DNA (200-450 nm). Wyodrębniono 2 podrodz...

Retrowirusy - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Martyna Maria Kandefer-Szerszeń
 • Immunologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1218

Wirus polio występuje w trzech serotypach, oznaczonych numerami 1, 2 i 3. WHO rozpoczęło program eradykacji tego wirusa, jest spore prawdopodobieństwo powodzenia. RETROWIRUSY (na przykładzie HIV) HIV pochodzi najprawdopodobniej od małpiego wi...

Wprowadzanie genów - ćwiczenia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Barbara Michalec-Wawiórka
 • Biologia molekularna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1204

Podaj 3 przykłady fizycznych metod wprowadzania genów do komórek ssaczych. Porównaj transfekcję przejściową i stabilną. Enzymy wykorzystywane do otrzymania sferoplastów drożdżowych to najczęściej …litykaza…(z Arthrobacterluteus) lub …glukulaza…(ze ślimaka), hydrolizujące wiązanie …β-1,3-glikozydow...

Pojęcia do końcowego zaliczenia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Adam Ryszard Choma
 • Techniki laboratoryjne w biologii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

NMR:jądrowy rezonans magnetyczny;badane jądra: 1H,13C,31P,15N.Wzbudzanie jąder:nadajnik prom.jądrowego, pole magnetyczne.Warunki rezonansu:przejścia pomiędzy poziomami energ(absorpcję lub emisję en)można zaobserwować gdy próbkę naświetli się prom.elektomagnet.o częstości równej precesji.Determinowan...

Enzymologia - pojęcia na egzamin

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Magdalena Barbara Staszczak
 • Enzymologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2135

K0,5 - w kinetyce sigmoidalnej jest to stężenie substratu przy którym V0= 0,5. Vmax okresla się jako K 0,5 gdyż kinetyka ta nie jest opisywana równaniem Michealisa - Menten. Typ K: obejmuje enzymy w których efektor zmienia K 0,5 a nie zmienia V max np. inhibitor wiąże się do miejsca allosterycznego...

Mechanizm wpływu fitochromu na przepuszczalność błon komórkowych

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1267

Mechanizm wpływu fitochromu na przepuszczalność błon komórkowych. Fitochrom to barwnik o właściwościach absorpcji światła czerwonego. W roślinach występuje on w dwóch formach molekularnych różniących się między sobą pod względem ich własności spektralnych. Pr pochłania światło z pasma o długości 66...